Νέο καθεστώς στις ζωοτροφές με ελλιπείς υποδομές

Αριθμός πρωτ: 14341
Ημερομηνία κατάθεσης: 11/6/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ : Νέο καθεστώς στις ζωοτροφές με ελλιπείς υποδομές.

Η εφαρμογή στη χώρα μας του κοινοτικού κανονισμού 183/2005 για τους κανόνες που μπαίνουν στην παραγωγή και τη διακίνηση-εμπορία των ζωοτροφών αλλάζει το υφιστάμενο πλαίσιο και επιβάλλονται αυστηρότεροι όροι όσον αφορά τις προδιαγραφές, τις απαιτήσεις ασφαλείας, τη σήμανση και στους όρους διακίνησης των ζωοτροφών.
Δεδομένου όμως ότι οι υφιστάμενες δομές των υπηρεσιών ελέγχου του Υπουργείου και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας παραμένουν ως έχουν χωρίς να επιλύονται τα προβλήματα που υπάρχουν και κυρίως της έλλειψης προσωπικού, όπως επανειλημμένα έχω επισημάνει με Ερωτήσεις μου για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου, είναι αμφίβολη η αποτελεσματική εφαρμογή του εν λόγω κοινοτικού κανονισμού.
Επειδή το ίδιο επισημαίνει και η διοίκηση του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Ζωοτροφών (ΣΕΒΙΖ), τονίζοντας ότι η ζωοτροφή αποτελεί τον καθοριστικότερο παράγοντα ασφάλειας και ποιότητας των κτηνοτροφικών προϊόντων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Με ποια μέτρα προτίθεται να ενισχύσει και να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες ελέγχου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας αλλά και του Υπουργείου, προκειμένου να υπάρξει ουσιαστική και αποτελεσματική εφαρμογή του κοινοτικού κανονισμού 183/2005 σχετικά με την παραγωγή και τη διακίνηση-εμπορία των ζωοτροφών.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης