Οδηγίες άρδευσης μέσω Διαδικτύου

Αριθμός πρωτ: 8598
Ημερομηνία κατάθεσης: 21/10/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Οδηγίες άρδευσης μέσω Διαδικτύου.

Σε πρόσφατη ημερίδα παρουσιάστηκε η δυνατότητα χρήσης του Διαδικτύου για την ενημέρωση των αγροτών σχετικά με την ακριβή ποσότητα νερού που χρειάζονται οι καλλιέργειες τους, προκειμένου να εξοικονομούνται οι μεγαλύτερες δυνατές ποσότητες υδάτων.
Όπως επισημάνθηκε από τους ειδικούς, οι αγρότες θα έχουν τη δυνατότητα, μέσω του Διαδικτύου να γνωρίζουν επακριβώς τις ποσότητες νερού που χρειάζονται οι κάθε είδους καλλιέργειες τους, ούτως ώστε να αποφεύγονται οι υπερχειλίσεις και ο κίνδυνος ασφυξίας του φυτού, αλλά και να γίνεται εξοικονόμηση νερού η οποία κυμαίνεται σε ποσοστό από 15% έως 45%.
Επειδή οι αγρότες του Νομού Ηρακλείου δεν έχουν σχετική ενημέρωση για την εφαρμογή αυτού του προγράμματος και είναι σημαντικό στα πλαίσια μιας σωστής διαχείρισης των υδάτινων πόρων και της αποτελεσματικότερης άρδευσης των καλλιεργειών, να τους παρασχεθεί κάθε μέσω προς αυτή την κατεύθυνση,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Ποια μέτρα θα ισχύσουν προκειμένου να έχουν και οι αγρότες του Νομού Ηρακλείου τη δυνατότητα ενημέρωσης μέσω Διαδικτύου για τις ποσότητες των υδάτων που πρέπει να χρησιμοποιούν στις καλλιέργειες τους, τόσο για την εξοικονόμηση των μεγαλύτερων δυνατών ποσοτήτων ύδατος όσο και για την καλύτερη απόδοση τους.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης