Οικολογικός σχεδιασμός

Αριθμός πρωτ: 7647
Ημερομηνία κατάθεσης: 29/2/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ: Οικολογικός σχεδιασμός.

Με ανακοίνωσή της στις 28/2/2008, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απηύθηνε αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα, γιατί δεν γνωστοποίησε τη μεταφορά της οδηγίας 2005/32/ΕΚ για τον οικολογικό σχεδιασμό στο εθνικό δίκαιο.
Η οδηγία αυτή αποσκοπεί στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προϊόντων που καταναλώνουν ενέργεια, όπως λέβητες, ψηφιακές συσκευές, φωτιστικά σώματα κλπ. και είναι ένας από τους πυλώνες της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενεργειακή απόδοση.
Επειδή η ενσωμάτωσή της, θα έχει πολλαπλά οφέλη για την Ελλάδα, όπως χαμηλότερους λογαριασμούς κατανάλωσης ενέργειας καθώς και ευεργετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις (μείωση φαινομένου θερμοκηπίου).
Επειδή η Επιτροπή έχει στείλει επίσημη προειδοποίηση από τον Σεπτέμβριο του 2007, και εαν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, θα παραπέμψει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιές ενέργειες προτίθεται να προβεί και πότε προκειμένου να ενσωματώθει η κοινοτική οδηγία στο εθνικό δίκαιο και να αποτραπεί μια ενδεχόμενη παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αλλά και για να προαχθεί η αειφόρος χρήση της ενέργειας.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης