Οικονομική Ενίσχυση Κολυμβητικών Σωματείων

Αριθμός πρωτ: 10421
Ημερομηνία κατάθεσης: 21/11/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ: Οικονομική Ενίσχυση Κολυμβητικών Σωματείων.

Στην Απάντηση της 12481/4-7-06 Ερώτησής μου σχετικά με την οικονομική ενίσχυση του Κολυμβητικού Ομίλου Ηρακλείου (ΚΟΗ) αναφέρεται ότι: «…σύμφωνα με την πάγια και σταθερή πρακτική του Υπουργείου μας ως προς τις χρηματοδοτήσεις των αθλητικών φορέων, αυτές γίνονται με βάση τις αρχές της ισότητας και ισονομίας…» και ότι: «Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής θα αντιμετωπιστεί και το θέμα του συγκεκριμένου Σωματείου…».
Δυστυχώς τη φετινή χρονιά δεν έχει καλυφθεί ούτε η πάγια, δια μέσου της Ομοσπονδίας, ενίσχυση με αποτέλεσμα ο ΚΟΗ αλλά και τα άλλα αθλητικά σωματεία να αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα που έχουν σχέση με την κάλυψη των πάγιων εξόδων.
Επειδή η ομαλή λειτουργία των σωματείων, που εξυπηρετούν μεγάλο αριθμό εκπαιδευομένων παιδιών και αθλητών, βρίσκεται σε κίνδυνο εξαιτίας της ολιγωρίας της πολιτείας,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:

Αν προτίθεται να ενισχύσει άμεσα τα κολυμβητικά σωματεία, όπως και τον ΚΟΗ, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τρέχοντα και επιτακτικά προβλήματα λειτουργίας.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης