Οικονομική Ενίσχυση Κολυμβητικών Σωματείων

Αριθμός πρωτ: 11264
Ημερομηνία κατάθεσης: 9/12/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ: Οικονομική Ενίσχυση Κολυμβητικών Σωματείων.

Στην Απάντηση της 10421/21-11-08 Ερώτησής μου σχετικά με την οικονομική ενίσχυση του Κολυμβητικού Ομίλου Ηρακλείου (ΚΟΗ), το Υπουργείο παραδέχεται πράγματι ότι δεν έχουν καταβληθεί τα χρήματα, αφού όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά : «Για το τρέχον έτος σας ενημερώνουμε ότι το πρόγραμμα επιχορηγήσεων αθλητικών σωματείων δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί».
Επειδή σύμφωνα με την καρτέλα επιχορηγήσεων που επισυνάπτεται στην απάντηση της Ερώτησής μου και καταδεικνύει τα ποσά που δόθηκαν και το χρόνο καταβολής τους τις προηγούμενες χρονιές, έχουν καταβληθεί το αργότερο ως τις αρχές Σεπτεμβρίου (για το 2006) και στις αρχές Αυγούστου (για το 2007), ενώ λίγες μόνο μέρες πριν τη λήξη του 2008 δεν έχει δοθεί καμιά ενίσχυση για το 2008.
Επειδή η ομαλή λειτουργία των σωματείων, που εξυπηρετούν μεγάλο αριθμό εκπαιδευομένων παιδιών και αθλητών, βρίσκεται σε κίνδυνο εξαιτίας της ολιγωρίας της πολιτείας,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:

Πότε προτίθεται να καταβάλει την επιχορήγηση του 2008 προκειμένου να ενισχυθούν τα κολυμβητικά σωματεία, όπως και ο ΚΟΗ, για να αντιμετωπίσουν τα τρέχοντα και επιτακτικά προβλήματα λειτουργίας τους, καθώς διανύουμε ήδη τον τελευταίο μήνα του 2008.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης