Οικονομική ενίσχυση του Μουσείου Κρητικής Εθνολογίας

Αριθμός πρωτ: 10637
Ημερομηνία κατάθεσης: 26/11/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ: Οικονομική ενίσχυση του Μουσείου Κρητικής Εθνολογίας.

Ως γνωστόν, το Μουσείο Κρητικής Εθνολογίας στους Βώρους του νομού Ηρακλείου, αποτελεί ένα σπουδαίας σημασίας Κοινωφελές Ίδρυμα, καθώς διεξάγει την εθνογραφική μελέτη της κρητικής υπαίθρου με σύγχρονη επιστημονική μεθοδολογία, αλλά και είναι το παραγωγικότερο εθνογραφικό συγκρότημα της χώρας, σε έρευνες πεδίου και δημοσιεύσεις.
Τα τελευταία χρόνια, όπως επισημαίνει το ΔΣ του Ιδρύματος σε επιστολή του στους αρμόδιους φορείς, υφίσταται έναν ασφυκτικό οικονομικό αποκλεισμό από τις Υπηρεσίες του Υπ.Πολιτισμού και η φετεινή επιχορήγηση των 5.000 ευρώ, είναι σταγόνα στον ωκεανό, με βάση τις πραγματικές ανάγκες του Ιδρύματος και του έργου που προσφέρει.
Επειδή η ελλιπής χρηματοδότηση από το Υπ.Πολιτισμού, καθιστά αδύνατη την υλοποίηση της ερευνητικής και εκδοτικής δραστηριότητας του Ιδρύματος, η οποία αποτελεί την αιχμή του δόρατος του Μουσείου Κρητικής Εθνολογίας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην επιστολή του.
Επειδή είναι επείγουσα η ανάγκη συντήρησης και ανακαίνισης των κτιριακών συγκροτημάτων του Ιδρύματος.
Επειδή ο περιορισμός των επιχορηγήσεων από το Υπ.Πολιτισμού καθιστά αβέβαιο το μέλλον του Ιδρύματος.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ.Υπουργός
Σε ποιές ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση για το Μουσείο Κρητικής Εθνολογίας στους Βώρους Ηρακλείου, για να μπορέσει να συντηρήσει τις κτιριακές εγκαταστάσεις αλλά και να συνεχίσει το πλούσιο ερευνητικό και επιστημονικό του έργο.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης