Οικονομική στήριξη του νεοσυσταθέντος Φορέα Διαχείρισης της Φήμης των Κρητικών Προϊόντων

Αριθμός πρωτ: 9891
Ημερομηνία κατάθεσης: 28/6/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Οικονομική στήριξη του νεοσυσταθέντος Φορέα Διαχείρισης της Φήμης των Κρητικών Προϊόντων.

Επιτακτική είναι η ανάγκη οικονομικής στήριξης του Φορέα Διαχείρισης της Φήμης των Κρητικών Προϊόντων CRETACERT, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία συστήθηκε πρόσφατα προκειμένου να προωθήσει και να καταξιώσει τα ποιοτικά κρητικά αγροτικά προϊόντα.
Ο Φορέας ξεκίνησε από το χώρο των κηπευτικών, όπου τα ιδρυτικά του μέλη στο χώρο παραγωγής και εμπορίας, εκπροσωπούν ήδη το 70% της διακινούμενης ποσότητας των κηπευτικών της Κρήτης.
Τελικός στόχος του Φορέα είναι ένα συλλογικό σήμα ποιότητας των κρητικών πιστοποιημένων προϊόντων που θα πληρούν πρόσθετες προδιαγραφές όχι μόνο στην παραγωγική διαδικασία, αλλά και στους μετασυλλεκτικούς χειρισμούς, διαλογή, συσκευασία και συνθήκες μεταφοράς των προϊόντων μέχρι τον τελικό καταναλωτή.
Επειδή, εκτός από την προώθηση και ανάδειξη, ο Φορέας Διαχείρισης της Φήμης των Κρητικών Προϊόντων θα προβαίνει σε μελέτες αγοράς, στην οργάνωση συνεδρίων, στην ανάπτυξη συνεργασιών τόσο εντός της χώρας όσο και με αντίστοιχους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στην διεκδίκηση των αναγκαίων υποδομών για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ανάπτυξης.
Επειδή, όπως επισημαίνει ο CRETACERT, τα νέα παγκόσμια οικονομικά δεδομένα που δρομολογούνται σηματοδοτούν το τέλος της περιόδου προστατευτισμού και την είσοδο σε μια επιχειρηματική γεωργία όπου ο διεθνής ανταγωνισμός θα είναι εντονότερος.
Επειδή με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου (10723/15-05-06, 10839/17-05-06, 4534/20-2-07) είχα επισημάνει την ανάγκη ύπαρξης Φορέα, ο οποίος θα προσδώσει προστιθέμενη αξία στα Κρητικά Προϊόντα με στόχο τη δημιουργία ισχυρού ονόματος (Brand name) για το Κρητικό Προϊόν, το οποίο θα έχει ισχυρή φήμη και υψηλή αναγνωρισιμότητα σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα των κηπευτικών αλλά και στον καταναλωτή,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:

Αν προτίθεται να στηρίξει οικονομικά τον Φορέα Διαχείρισης της Φήμης των Κρητικών Προϊόντων CRETACERT τόσο ως προς τα λειτουργικά του έξοδα μέχρι την επίτευξη του βασικού του στόχου, όσο και στις προωθητικές ενέργειες προβολής των προϊόντων αυτών.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης