Οι προτάσεις του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου για τους γεωπόνους δημοσίους υπαλλήλους25/1/2012

Οι προτάσεις του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου για τους γεωπόνους δημοσίους υπαλλήλους.
Αναφορά του βουλευτή Μανόλη Στρατάκη.

Τις προτάσεις του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για τους γεωπόνους δημοσίους υπαλλήλους, φέρνει στη Βουλή με Αναφορά του προς τους Υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Οικονομικών, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης, ο βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ.Μανόλης Στρατάκης.
Όπως αναφέρεται σε ανοιχτή επιστολή που υπογράφουν ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ κ.Μάμαλης και ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας κ.Σαρόπουλος, προς τον Υφυπουργό Εσωτερικών κ.Κουκουλόπουλο, “σε αντίθεση με τη σημαντική διόγκωση του δημόσιου τομέα που σημειώθηκε στην Ελλάδα την τελευταία εικοσαετία, ο αριθμός των γεωπόνων μονίμων δημοσίων υπαλλήλων παρουσιάζει μηδενική αύξηση”.
Μάλιστα, οι υπηρετούντες γεωπόνοι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι στο Υπουργείο γεωργίας (πριν την υποχρεωτική μετάταξη των γεωπόνων στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις) ήταν στο σύνολό τους 2.712 (3/10/1991).
Σήμερα, οι γεωπόνοι που υπηρετούν στο ΥΠΑΑΤ, στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, στις αιρετές Περιφέρειες και στους Δήμους της χώρας είναι περίπου 2.740, ενώ σύμφωνα με το αρχείο της, η Πανελλήνια Ένωση Γεωπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΕΓΔΥ) έχει σήμερα 2.310 μέλη. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι οι γεωπόνοι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι του ΥΠΑΑΤ είναι 569, δηλαδή μόνο το 1/5 των ανωτέρω υπαλλήλων υπηρετούν σήμερα στο ΥΠΑΑΤ.
Όπως επισημαίνουν, “δυστυχώς, επειδή την περίοδο 1981-1987 έγινε πολύ μεγάλος αριθμός προσλήψεων γεωπόνων μονίμων δημ.υπαλλήλων, αναμένεται σημαντική συρρίκνωση του συνολικού αριθμού των γεωπόνων κατά την επόμενη πενταετία λόγω των επικείμενων συνταξιοδοτήσεων, εάν δεν γίνουν προσλήψεις”.

Στην ανοιχτή επιστολή τους, οι γεωπόνοι κάνουν λόγο για κατασπατάληση των πόρων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής αλλά και για το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο των απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα, καθώς το πολλάκις εξαγγελθέν “πράσινο πτυχίο” αποτέλεσε μια ακόμη ουτοπία της σκληρής ελληνικής πραγματικότητας.
“Καμία ευρωπαϊκή πολιτική δεν υποχρέωσε την Ελλάδα να επιλέξει την πλήρη αποδέσμευση της ενιαίας ενίσχυσης από την παραγωγή, γεγονός που οδήγησε εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα καλλιεργήσιμης γης στην καλλιέργεια μετά το 2006.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο των 30 χρόνων αντιπαραγωγικής νοοτροπίας, η εφαρμογή της γεωπονικής επιστήμης σε όλα τα στάσια της παραγωγικής διαδικασίας φαίνονταν περιττή και αχρείαστη. Μετά το 1981, το Υπ.Γεωργίας εγκατέλειψε σταδιακά τις γεωργικές εφαρμογές με τους δοκιμαστικούς και πειραματικούς αγρούς που έστηναν οι γεωπόνοι του Υπουργείου σε κάθε ελληνικό χωριό και μετέτρεψε του γεωπόνους δημόσιους υπαλλήλους σε γραφιάδες και διοικητικούς διεκπεραιωτές των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων. Αυτός ήταν ο πρώτος λόγος που με ευθύνη των πολιτικών ηγεσιών αποτραβήχτηκαν οι γεωπόνοι από το χωράφι στο γραφείο”.
Επίσης, η οριζόντια μείωση για όλους τους δημ.υπαλλήλους του ανώτατου ορίου των επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών για μετακινήσεις εκτός έδρας, “έκλεισε” οριστικά τους γεωπόνους (ακόμη και τους πλέον φιλότιμους) στα γραφεία τους.

Τέλος, προτείνουν την άμεση λήψη των παρακάτω μέτρων από την Πολιτεία, ώστε οι γεωπόνοι δημόσιοι υπάλληλοι να μπορέσουν να επιτελέσουν επιτυχώς την αποστολή τους στην προσπάθεια επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας:
1. Την ενοποίηση των δημόσιων υπηρεσιακών δομών αγροτικής ανάπτυξης σε γεωγραφικό επίπεδο νομού. Η αναμενόμενη κατά την επόμενη πενταετία συρρίκνωση του αριθμού των γεωπόνων λόγω των αθρόων συνταξιοδοτήσεων καθιστά ανέφικτη και μη ρεαλιστική την ταυτόχρονη λειτουργία (α) των ΚΕΠΠΥΕΛ του ΥΠΑΑΤ σε κάθε νομό, (β) των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των αιρετών Περιφερειών σε κάθε νομό και (γ) των Γραφείων Γεωργικής Ανάπτυξης των Δήμων. Εάν, δε, εφαρμοσθεί η προβλεπόμενη από τον “Καλλικράτη” υποχρεωτική μετάταξη γεωπόνων από την αιρετή Περιφέρεια προς τους Δήμους, την 1/1/2013, τότε θα έχουμε πετύχει τον πλήρη κατακερματισμό του γεωπονικού προσωπικού με τραγικό αποτέλεσμα την υποστελέχωση και τη δυσλειτουργία όλων των υπηρεσιακών δομών. Η φύση της εργασίας των γεωπόνων με την έντονη εποχικότητα και τη διαδοχική εναλλαγή των αντικειμένων καθιστά απαραίτητη την ύπαρξη μίας μόνο και επαρκώς στελεχωμένης υπηρεσιακής δομής σε κάθε νομό.
2. Τη μετάταξη του διοικητικού προσωπικού, το οποίο πιθανόν να κριθεί ως πλεονάζον σε άλλες υπηρεσίες ή οργανισμούς, προς τη νέα ενοποιημένη υπηρεσιακή δομή αγροτικής ανάπτυξης, με στόχο την απελευθέρωση των γεωπόνων από τα γραφειοκρατικά αντικείμενα και τη χρησιμοποίηση των επιστημονικών τους γνώσεων.
3. Την εξαίρεση των γεωπόνων δημ.υπαλλήλων, όπως έχει προβλεφθεί και για τους εκπαιδευτικούς ή για το ιατρικό-νοσηλευτικό προσωπικό του ΕΣΥ, από οποιοδήποτε μέτρο εφεδρείας ή απόλυσης.
4. Την πρόσληψη γεωπόνων σε ακριτικές περιοχές οι οποίες παρουσιάζουν μεγάλη υποστελέχωση.
5. Τη δημιουργία ομάδων εργασίας με βάση τη μεταπτυχιακή εξειδίκευση των γεωπόνων δημοσίων υπαλλήλων. Η πλειοψηφία των γεωπόνων που διορίστηκαν μέσω ΑΣΕΠ τα τελευταία 15 χρόνια διαθέτει μεταπτυχιακή εξειδίκευση ή διδακτορικό τίτλο, αλλά η εξειδικευμένη γνώση τους παραμένι εν πολλοίς αναξιοποίητη από τον ελληνικό δημόσιο τομέα. Οι ομάδες εργασίας θα συντονίζονται από το ΥΠΑΑΤ και θα διαβουλεύονται ηλεκτρονικά μέσα από τη σελίδα του ΥΠΑΑΤ με τη χρήση κωδικού αριθμού. Θα αποτελούν “δεξαμενές σκέψης” που θα χρησιμοποιεί το Υπουργείο για να νομοθετεί, να σχεδιάζει και να βελτιστοποιεί τις πρακτικές του στο κάθε γνωστικό αντικείμενο.
6. Τον καθορισμό του ανώτατου ορίου των επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών για μετακινήσεις εκτός έδρας των γεωτεχνικών δημ.υπαλλήλων στις 120 ημέρες κατ’ έτος. Η αύξηση του ανώτατου ορίου έχει ήδη εγκριθεί για τους γεωπόνους του ΕΛΓΑ.
7. Την επαναλειτουργία των γεωργικών εφαρμογών με την εγκατάσταση δοκιμαστικών και πειραματικών αγρών σε όλη την επικράτεια, όπου θα δοκιμάζονται στα ποικίλα ελληνικά μικροκλίματα και θα διαδίδονται οι νέες προτεινόμενες καλλιέργειες από το ΥΠΑΑΤ (πχ ιπποφαές, αρώνια κλπ), νέες ποικιλίες, νέες τεχνικές καλλιέργειας και άλλες καινοτόμες δράσεις. Οι δοκιμαστικοί και πειραματικοί αγροί θα υλοποιηθούν από νέους αγρότες με την παροχή κινήτρων και με την εποπτεία των γεωπόνων της νέας ενοποιημένης υπηρεσιακής δομής αγροτικής ανάπτυξης σε κάθε νομό.

“Η χώρα, για να βγει από την πρωτοφανή κρίση που αντιμετωπίζει, έχει ανάγκη από ένα σχέδιο που θα επιφέρει ριζικές αλλαγές νοοτροπίας και πρακτικής. Ο σωστός σχεδιασμός, όμως, προϋποθέτει την ορθή εκτίμηση της κατάστασης που είναι βασισμένη σε πραγματικά δεδομένα. Το ΓΕΩΤΕΕ θα είναι αρωγός σε κάθε προσπάθεια της κυβέρνησης για ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα”, καταλήγει η επιστολή του ΓΕΩΤΕΕ την οποία κατέθεσε ως Αναφορά ο κ.Στρατάκης.