Ολοκλήρωση Κάθετου Οδικού Άξονα Ηράκλειο-Μεσσαρά Νομού Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 16930
Ημερομηνία κατάθεσης: 30/3/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ: Ολοκλήρωση Κάθετου Οδικού Άξονα Ηράκλειο-Μεσσαρά Νομού Ηρακλείου.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης (ΤΕΕ/ΤΑΚ) με επιστολή του ζητά την επίσπευση των διαδικασιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του κάθετου οδικού άξονα Ηράκλειο-Αγ.Δέκα στο νομό Ηρακλείου.
Όπως επισημαίνει το ΤΕΕ/ΤΑΚ, τα τμήματα που καθυστερούν είναι:
– Ηράκλειο-Σταυράκια, λόγω των συνεχών αναβολών του δικαστηρίου για τις συμπληρωματικές απαλλοτριώσεις.
– Αγία Βαρβάρα-Απομαρμά και Απομαρμά-Καστέλλι, καθώς πρόκειται για εργολαβίες με σύνθετα και δύσκολα έργα (με 3 σήραγγες και 5 κοιλαδογέφυρες), που με την υπάρχουσα στελέχωση της διευθύνουσας υπηρεσίας ΕΥΔΕ/ΒΟΑΚ δημιουργούνται καθυστερήσεις.
Επειδή, είναι ανάγκη να ολοκληρωθούν μέσα στα χρονοδιαγράμματα όλες οι εργολαβίες του κάθετου οδικού άξονα Ηράκλειο-Μεσσαρά.
Επειδή το αναπτυξιακό αυτό έργο, είναι σπουδαίας σημασίας για το νομό Ηρακλείου και την Κρήτη γενικότερα.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ.Υπουργός:
1) Σε ποιές ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να ενταχθούν τα έργα που είναι ώριμα προς δημοπράτηση, να επιταχυνθούν οι διαδικασίες απαλλοτριώσεων, μετατοπίσεων δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και έγκρισης μελετών αλλά και
2) Εάν προτίθεται να στελεχώσει επαρκώς τη διευθύνουσα υπηρεσία ΕΥΔΕ/ΒΟΑΚ, προκειμένου να φέρει σε πέρας το μεγάλο αυτό έργο, τουλάχιστον εντός των τωρινών χρονοδιαγραμμάτων και να μην υπάρξουν νέες καθυστερήσεις

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης