Ολοκλήρωση του Κλειστού Γυμναστηρίου Αγίας Βαρβάρας

Αριθμός πρωτ: 10999
Ημερομηνία κατάθεσης: 3/12/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ: Ολοκλήρωση του Κλειστού Γυμναστηρίου Αγίας Βαρβάρας.

Με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου έχω αναφερθεί στην έλλειψη χρηματοδότησης από την Κυβέρνηση για την ολοκλήρωση των αθλητικών υποδομών στο Νομό Ηρακλείου, οι οποίες είχαν δημοπρατηθεί από την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και είχαν συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα ΕΛΛΑΔΑ 2004-ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΩΝ, με αποτέλεσμα τα τελευταία τέσσερα χρόνια να έχουν παραπεμφθεί στις καλένδες τα Κλειστά Γυμναστήρια του Προγράμματος, μεταξύ των οποίων και εκείνο της Αγίας Βαρβάρας.
Οι σχετικές απαντήσεις παραπέμπουν στο φορέα υλοποίησης του ως άνω έργου που είναι η Περιφέρεια Κρήτης, χωρίς ωστόσο να της διατίθενται οι απαραίτητες πιστώσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, γεγονός που αποδεικνύει την προκλητική αδιαφορία και την έλλειψη πολιτικής βούλησης για την ολοκλήρωση του Κλειστού Γυμναστηρίου της περιοχής.
Επειδή το Τοπικό Συμβούλιο Νέων της Αγίας Βαρβάρας διαμαρτύρεται έντονα για την κωλυσιεργία υλοποίησης της σημαντικής αυτής αθλητικής υποδομής.
Επειδή, όπως έχω και κατά το παρελθόν επισημάνει, τα Κλειστά Γυμναστήρια του Νομού Ηρακλείου, μεταξύ των οποίων και της Αγίας Βαρβάρας, δημοπρατήθηκαν από την προηγούμενη Κυβέρνηση, με εξασφαλισμένα κονδύλια για ένα μέρος της κατασκευής τους, η τωρινή όμως πολιτική ηγεσία αδιαφορεί για τη συνέχιση της χρηματοδότησης, με συνέπεια να παραμένουν ανολοκλήρωτα μέχρι σήμερα, παρά τις κατά καιρούς διαβεβαιώσεις των αρμόδιων Υπουργών για το αντίθετο.
Επειδή στην απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών στην 15215/23-6-08 Ερώτησή μου σχετικά με το θέμα, αναφέρεται ότι «για την εξασφάλιση των πόρων των ενταγμένων στο Πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού «ΕΛΛΑΔΑ 2004» έργων, αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Πολιτισμού, προς το οποίο κοινοποιούμαι αντίγραφο της σχετικής Ερώτησης », χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα να έχω λάβει καμιά απάντηση,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να διαθέσει άμεσα τα απαραίτητα κονδύλια για την κατασκευή του Κλειστού Γυμναστηρίου Αγίας Βαρβάρας, αλλά και όλων των Κλειστών Γυμναστηρίων του νομού Ηρακλείου που έχουν μείνει ημιτελή, με αυστηρό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, για την κάλυψη των επιτακτικών αναγκών των Δήμων της ενδοχώρας σε αθλητικές υποδομές.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης