Ολοκληρωμένη εκμάθηση δύο ξένων γλωσσών στο Δημόσιο Σχολείο ζητούν οι καθηγητές

Αριθμός πρωτ: 9498
Ημερομηνία κατάθεσης: 1/4/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Ολοκληρωμένη εκμάθηση δύο ξένων γλωσσών στο Δημόσιο Σχολείο ζητούν οι καθηγητές.

Την ολοκληρωμένη εκμάθηση δύο ή και περισσότερων ξένων γλωσσών στο Δημόσιο Σχολείο ζητούν οι καθηγητές, αφού όπως επισημαίνουν, η πολυγλωσσία αποτελεί πλέον βασικό προσόν για τους νέους ανθρώπους και τους μελλοντικούς πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, οι μαθητές θα πρέπει να διδάσκονται από το Δημοτικό Σχολείο μέχρι το τέλος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τουλάχιστον δύο ξένες γλώσσες, τις οποίες θα επιλέγουν και για την εκμάθηση των οποίων δεν θα καλούνται να πληρώσουν οι ίδιοι τα ξενόγλωσσα βιβλία που διδάσκονται, αλλά θα τα καλύπτει η Πολιτεία στο πλαίσιο της δωρεάν παιδείας.
Επειδή βασικές προϋποθέσεις υλοποίησης της ολοκληρωμένης εκμάθησης δύο ξένων γλωσσών στο σχολείο είναι η χορήγηση των ανάλογων κονδυλίων για τη δημιουργία των κατάλληλων υποδομών, καθώς και η ποσοτική επάρκεια του διδακτικού προσωπικού.
Επειδή η εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος θα ανακούφιζε σημαντικά την ελληνική οικογένεια από μια σημαντική οικονομική επιβάρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμού, όπως είναι η εκμάθηση ξένων γλωσσών στα παιδιά,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να υιοθετήσει το πάγιο αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας για ολοκληρωμένη εκμάθηση δύο ή και περισσότερων ξένων γλωσσών στο Δημοτικό Σχολείο και μέχρι το τέλος της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με τη δωρεάν χορήγηση των διδασκόμενων ξενόγλωσσων βιβλίων, τη δημιουργία των κατάλληλων υποδομών και την ποσοτική επάρκεια του διδακτικού προσωπικού.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης