Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού

Αριθμός πρωτ: 6322
Ημερομηνία κατάθεσης: 17/11/2010

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ: Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού.

Στην Απάντηση του Υπουργείου στην 7170/8-3-2010 Ερώτησή μου, αναφέρεται ότι «Σχετικά με τον διορισμό αποφοίτων του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο ΥΠ.ΠΟ.Τ. σας γνωρίζουμε ότι στον Οργανισμό του Υπουργείου Πολιτισμού (ΠΔ 191/03) δεν προβλέπεται το εν λόγω πτυχίο για διορισμό υπαλλήλων. Με την επικείμενη τροποποίηση του Οργανισμού, θα εξεταστεί η δυνατότητα πρόβλεψης, σε αυτόν, του προαναφερόμενου τίτλου σπουδών».
Επειδή, οι απόφοιτοι του εν λόγω Τμήματος ζητούν να γίνεται δεκτό το πτυχίο τους για πρόσληψη στις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, τουλάχιστον αυτών που έχουν θεωρητική κατεύθυνση.
Επειδή, με δεδομένο τον αποκλεισμό τους από τη δημόσια εκπαίδευση εξαιτίας παραλείψεων της Πολιτείας διαχρονικά, η αξιοποίησή τους στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού θα μπορούσε να αποτελέσει μία λύση στο επαγγελματικό αδιέξοδό τους.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ.Υπουργός
Πότε προβλέπεται να ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Οργανισμού του Υπουργείου Πολιτισμού, η οποία επιβάλλεται και από τη σημερινή συγκυρία στα πλαίσια αναμόρφωσης του δημόσιου τομέα, ώστε να συμπεριληφθεί και το πτυχίο του παραπάνω πανεπιστημιακού τμήματος για τις θέσεις που προκηρύσσονται στο Υπουργείο Πολιτισμού-Τουρισμού.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. ΣτρατάκηςΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ