Οριοθέτηση Ποταμού Ξηροπόταμου και Φράγμα Δαφνών

Αριθμός πρωτ: 6578
Ημερομηνία κατάθεσης: 2/4/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
3) ΠΕΧΩΔΕ

ΘΕΜΑ: Οριοθέτηση Ποταμού Ξηροπόταμου και Φράγμα Δαφνών.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση της μελέτης οριοθέτησης του Ξηροπόταμου είναι η κατασκευή των απαραίτητων έργων υδρονομίας μεταξύ των οποίων και το Φράγμα Δαφνών.
Η απαιτούμενη μελέτη για το Φράγμα την οποία προτίθεται να συντάξει ο ΟΑΝΑΚ είναι κατ’ ελάχιστο κόστους περίπου 300.000 Ευρώ.
Οι εμπλεκόμενοι Δήμοι Ηρακλείου και Γαζίου αδυνατούν να καλύψουν εξ’ ιδίων και αυτή τη δαπάνη με αποτέλεσμα να καθυστερεί η όλη διαδικασία.
Επειδή ουσιαστικά ο ποταμός Ξηροπόταμος διασχίζει μια ευρεία περιοχή του Δήμου Ηρακλείου κατά μήκος του οδικού άξονα της Μεσσαράς με έντονη και ραγδαία ανάπτυξη.
Επειδή οι φορείς της περιοχής αλλά και οι κάτοικοι δεν επιθυμούν να υφίστανται τις συνέπειες μιας άναρχης ανάπτυξης εξαιτίας αδυναμιών της πολιτείας.
Επειδή είναι επιτακτική η ανάγκη της οριοθέτησης του Ξηροπόταμου για να υπάρξει ομαλή εξέλιξη των πραγμάτων αλλά και να εξυπηρετηθεί αρδευτικά η ευρύτερη περιοχή από το Φράγμα Δαφνών.
Επειδή ο Ξηροπόταμος παρουσιάζει κατά καιρούς έντονα πλημμυρικά φαινόμενα ενώ με το Φράγμα των Δαφνών αυτά θα περιοριστούν,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:

Αν προτίθενται να ενισχύσουν οικονομικά τους Δήμους Ηρακλείου και Γαζίου για να αναθέσουν τη μελέτη του Φράγματος Δαφνών προκειμένου να μπορεί να ενταχθεί το έργο σε κοινοτικό πρόγραμμα για την κατασκευή του αλλά και για να οριοθετηθεί ο ποταμός Ξηροπόταμος.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης