Ορισμός ελεγκτή οδοντιάτρου στο ΤΣΜΕΔΕ Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 13937
Ημερομηνία κατάθεσης: 9/6/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Ορισμός ελεγκτή οδοντιάτρου στο ΤΣΜΕΔΕ Ηρακλείου.

Έντονα διαμαρτύρονται τα μέλη του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ηρακλείου, καθώς ο μοναδικός ελεγκτής οδοντίατρος που έχει οριστεί για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, δεν επαρκεί για να καλύψει το σύνολο των οδοντιατρικών ελέγχων.
Όπως επισημαίνεται, κατά το παρελθόν υπήρχαν 3 ελεγκτές οδοντίατροι παρά τα λιγότερα μέλη του ΤΕΕ/ΤΑΚ, ενώ σήμερα που ο αριθμός των Μηχανικών στην Ανατολική Κρήτη υπερβαίνει τους 2000, ο ελεγκτής είναι ένας.
Επειδή η αμοιβή των ελεγκτών γίνεται κατ’ αποκοπή, ανάλογα με τον αριθμό των ελέγχων που πραγματοποιούν οι οδοντίατροι, με συνέπεια να μην επιβαρύνεται το Ταμείο από επιπρόσθετο κόστος ορισμού ενός επιπλέον ελεγκτή οδοντιάτρου,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Η κ. Υπουργός:

Αν προτίθεται να παρέμβει στη Διοίκηση του ΤΣΜΕΔΕ ώστε να προβεί άμεσα στον ορισμό ενός ακόμη ελεγκτή οδοντιάτρου στο ΤΣΜΕΔΕ Ηρακλείου.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης