Ορφανική σύνταξη

Αριθμός πρωτ: 5619
Ημερομηνία κατάθεσης: 4/2/2010

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Θέμα: Ορφανική σύνταξη.

Η ορφανική σύνταξη σύμφωνα με το νόμο 1140/81 παρατείνεται και μετά το 18ο έτος της ηλικίας στα ορφανά τέκνα εφ’ όσον συνεχίζουν σπουδές σε ανώτερο η ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα και μέχρι το 24ο έτος της ηλικίας τους.
Επειδή όμως, υπάρχουν ορφανά τέκνα που φοιτούν σε ΙΕΚ ή άλλα σχολεία που έκτοτε έχουν ιδρυθεί κυρίως από το κράτος για εξειδίκευση των νέων και απόκτηση περισσοτέρων δυνατοτήτων για ένταξη στην αγορά εργασίας.
Επειδή κυρίως ορφανά παιδιά επιθυμούν εξ’ αιτίας και άλλων δυσκολιών να φοιτούν σε αυτά τα σχολεία μετά την αποφοίτησή τους από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και η στέρηση της ορφανικής σύνταξης τους αφαιρεί αυτή τη δυνατότητα.
Επειδή, από τα διάφορα ταμεία που καταβάλλεται η σύνταξη υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση και παραπονούνται δικαιολογημένα όσοι αδικούνται.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός

Αν προτίθεται να δώσει εντολή για ίση μεταχείριση και παροχή της σύνταξης στα παιδιά που συνεχίζουν να σπουδάζουν και μέχρι το χρόνο που είναι αναγκαίος για τις όποιες σπουδές πραγματοποιούν.

Ο ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. ΣτρατάκηςΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ