Ουραγός η Ελλάδα στην δια βίου μάθηση

Αριθμός πρωτ: 14276
Ημερομηνία κατάθεσης: 12/2/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Ουραγός η Ελλάδα στην δια βίου μάθηση.

Η Ελλάδα, δυστυχώς, βρίσκεται στην τελευταία θέση μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εκπαίδευση ενηλίκων καθώς παρουσιάζει τη χειρότερη επίδοση στα προγράμματα για τη δια βίου μάθηση, ενώ έχει και το 4ο χαμηλότερο ποσοστό ενηλίκων που έχουν παρακολουθήσει κάποιο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης, ακόμη και μεταξύ των υπό ένταξη χωρών.
Επειδή στην εθνική έκθεση του Υπουργείου για την κοινωνική προστασία, τα ποσοστά συμμετοχής στη δια βίου εκπαίδευση στη χώρα μας βρίσκονται κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
Επειδή το μέσο επίπεδο συμμετοχής, σύμφωνα με τους στόχους της Λισαβόνας , θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 12,5% του ενήλικου ποσοστού, μέχρι το 2010, ποσοστό που φαντάζει ανέφικτο , καθώς υπάρχει απραξία στον τομέα αυτό από την Κυβέρνηση.
Επειδή στο Νομό Ηρακλείου και την Κρήτη γενικότερα υπάρχει μεγάλη ανάγκη για την εφαρμογή κατάλληλων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, προκειμένου μεγάλο μέρος τους πληθυσμού να μπορέσει να αποκτήσει περισσότερα εφόδια για την επαγγελματική του εξέλιξη,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Η κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται και με ποιο χρονοδιάγραμμα, να οργανώσει προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης στο Νομό Ηρακλείου, αλλά και σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να παρέχονται πρόσθετα εφόδια στο εργατικό δυναμικό της χώρας μας.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης