Ουραγός η Ελλάδα στην επίδοση της καινοτομία

Αριθμός πρωτ: 6490
Ημερομηνία κατάθεσης: 15/2/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Ουραγός η Ελλάδα στην επίδοση της καινοτομία.

Σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό πίνακα επιδόσεων στην καινοτομία που έδωσε πρόσφατα στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ελλάδα βρίσκεται στην 29η θέση μεταξύ των 37 χωρών σε ότι αφορά τις επιδόσεις στην καινοτομία.
Ο ευρωπαϊκός πίνακας επιδόσεων στην καινοτομία, κατατάσσει τις 37 χώρες σε τέσσερις κατηγορίες, ανάλογα με τις επιδόσεις τους και η χώρα μας βρίσκεται στην τέταρτη και τελευταία κατηγορία σε αυτή που οι χώρες-μέλη «καλύπτουν το χαμένο έδαφος».
Επειδή η κατάταξη βασίζεται σε μια σειρά κριτηρίων, όπως η κατοχύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, τα κίνητρα που δημιουργούνται για καινοτόμες δράσεις και η προώθηση των γνώσεων και το επιχειρηματικό πνεύμα.
Επειδή ο νομός Ηρακλείου και η Κρήτη έχουν υποστηρικτικές υποδομές για την προώθηση της καινοτομίας,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να λάβει μέτρα για την τόνωση της καινοτομίας στη χώρα μας, προκειμένου να δοθούν κίνητρα για περαιτέρω ανάπτυξη και πρόοδο, γενικότερα της επιχειρηματικής δράσης στη χώρα μας.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ