Ουραγός η Ελλάδα στην επιμόρφωση ηλικιωμένων εργαζομένων

Αριθμός πρωτ: 2605
Ημερομηνία κατάθεσης: 23/7/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Ουραγός η Ελλάδα στην επιμόρφωση ηλικιωμένων εργαζομένων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία πρόσφατης έρευνας, η χώρα μας καταλαμβάνει την τελευταία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την συμμετοχή των μεγαλύτερων ηλικιακά εργαζομένων σε προγράμματα εκπαίδευσης, καθώς ο ευρωπαϊκός μέσος όρος συμμετοχής στελεχών ηλικίας 55-64 ετών σε εκπαιδευτικά προγράμματα ανέρχεται σε 25% , ενώ στη χώρα μας φτάνει μόλις το 7%.
Επειδή πρόκειται για ένα θέμα ιδιαίτερα κρίσιμο δεδομένης της γήρανσης του πληθυσμού, πρόβλημα υπαρκτό και στη χώρα μας, οι συνέπειες της οποίας θα είναι δυσμενείς για τις επιχειρήσεις, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία η μείωση του ενεργού πληθυσμού παγκοσμίως αναμένεται να φθάσει το 9% μέχρι το 2030, ενώ ο πληθυσμός της ηλικιακής ομάδας 55-64 ετών θα αυξάνεται με ρυθμό 1,3% ετησίως.
Επειδή, ιδιαίτερα στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μόλις το 37% παρέχει δυνατότητες εκπαίδευσης του προσωπικού και είναι ανάγκη η Πολιτεία να δώσει την απαιτούμενη ώθηση προκειμένου να μπορούν να προβαίνουν στην επιμόρφωση του εργατικού τους δυναμικού,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Η κ. Υπουργός:
Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να πάρει προκειμένου να δοθούν κίνητρα για την επιμόρφωση των εργαζομένων στις επιχειρήσεις.

Ο Ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης