Ουραγός η Ελλάδα στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στην Ε.Ε.

Αριθμός πρωτ: 277
Ημερομηνία κατάθεσης: 3/10/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Ουραγός η Ελλάδα στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στην Ε.Ε.

Την εξαθλίωση και απαξίωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), της χώρας μας από την Κυβέρνηση επιβεβαιώνει ακόμα μια πανευρωπαϊκή έρευνα που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης των «27», καθώς και της Νορβηγίας και Ελβετίας.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το Ε.Σ.Υ. καταλαμβάνει από πλευράς ποιότητας την τελευταία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση των «15» και την 22η θέση ανάμεσα στις 29 χώρες.
Δεδομένο αποτελεί πλέον η σταδιακή απαξίωση του Ε.Σ.Υ., αφού έπεσε πέντε θέσεις, σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη έρευνα, όπου με άριστα το 1.000 συγκέντρωσε 561 βαθμούς αριθμός που επιτρέπει μόλις και μετά βίας να περάσει τη βάση.
Επειδή η αξιολόγηση που έγινε με βάση πέντε κύριες κατηγορίες που αφορούν τα δικαιώματα και την πληροφόρηση των ασθενών, τους χρόνους αναμονής για περίθαλψη, τα αποτελέσματα της περίθαλψης, την πολιτική των φαρμάκων και την γενναιοδωρία του συστήματος υγείας, πιστοποιεί την ανικανότητα της Κυβέρνησης σε έναν από τους σοβαρότερους τομείς κοινωνικής πολιτικής, όπως η δημόσια υγεία.
Επειδή από τους 27 συνολικά δείκτες επίδοσης, στους 12 οι επιδόσεις του Ε.Σ.Υ. βαθμολογήθηκαν ως κακές, μεταξύ άλλων η ύπαρξη ποιοτικής αξιολόγησης των παροχών υγείας, και σχετικά με τα νοσοκομεία, η δυνατότητα αυθημερόν πρόσβασης σε οικογενειακό γιατρό του Ε.Σ.Υ., η ύπαρξη ή μη ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου κ.ο.κ
Επειδή οι εξαγγελίες της Κυβέρνησης κατά την προηγούμενη τετραετία για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, αποδείχτηκαν γράμμα κενό περιεχομένου, αφού όχι μόνο δεν αναβαθμίστηκαν αλλά και εκ του αποτελέσματος περιήλθαν σε χειρότερη θέση,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Με ποια μέτρα προτίθεται να αναβαθμίσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας και με ποιο χρονοδιάγραμμα, αφού οι πολιτικές, που ακολουθήθηκαν τα τελευταία χρόνια οδήγησαν σταδιακά στην απαξίωση του.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ