Ουραγός η Ελλάδα στις διαδικασίες έναρξης εμπορικών δραστηριοτήτων

Αριθμός πρωτ: 2473
Ημερομηνία κατάθεσης: 21/7/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Ουραγός η Ελλάδα στις διαδικασίες έναρξης εμπορικών δραστηριοτήτων.

Σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση του Παγκόσμιου Oικονομικού Φόρουμ (WEF), η οποία εξετάζει το άνοιγμα μιας χώρας στις εμπορικές δραστηριότητες και τον βαθμό ευκολίας με βάση μία σειρά από παράγοντες, όπως γραφειοκρατία στα τελωνεία, οδικά και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, δασμοί, διαφθορά, κλπ., η χώρα μας κατρακύλησε 11 ολόκληρα σκαλοπάτια σε σχέση με το 2008 και βρίσκεται πλέον στην 47η θέση μεταξύ 121 κρατών.
Όπως καταγράφεται στην έκθεση, η Ελλάδα σε επίπεδο Ευρώπης κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις, καθώς μόνο η Ρουμανία, Πολωνία, Αλβανία, Ουκρανία και Βουλγαρία παρουσιάζουν χειρότερες επιδόσεις.
Επειδή σημαντικό στοιχείο είναι ότι σε 3 από τις 4 υποκατηγορίες η θέση της Eλλάδας επιδεινώθηκε. Χαρακτηριστικά στην κατηγορία «πρόσβαση στις αγορές» έπεσε από την 31η στην 59η, στην κατηγορία «διαχείριση των συνόρων» υποχώρησε από την 54η στην 57η και στο «επιχειρηματικό περιβάλλον» γλίστρησε από την 36η στην 47η θέση. Aνεπαίσθητη βελτίωση σημειώθηκε στις «οδικές και τηλεπικοινωνιακές υποδομές» καθώς από την 31η ανέβηκε στην 30ή θέση.
Επειδή, εν μέσω οικονομικής κρίσης, η Κυβέρνηση οφείλει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να υπάρχει διευκόλυνση των διαδικασιών των εμπορικών δραστηριοτήτων με σκοπό να εξαλειφθούν τα αντικίνητρα που υπάρχουν και να τονωθεί το ελληνικό εμπόριο και όχι να δημιουργεί επιπλέον προσκόμματα και γραφειοκρατικές αγκυλώσεις,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Ποιες νομοθετικές πρωτοβουλίες προτίθενται να λάβουν προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για μια ανταγωνιστική και αποτελεσματική λειτουργία των εμπορικών δραστηριοτήτων στη χώρα μας.

Ο Ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης