Ουραγός η Ελλάδα στις κρατικές ενισχύσεις

Αριθμός πρωτ: 3344
Ημερομηνία κατάθεσης: 14/12/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Ουραγός η Ελλάδα στις κρατικές ενισχύσεις.

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελλάδα εμφανίζει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά κρατικών ενισχύσεων για το 2006 σε σχέση με το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν.
Οι κρατικές ενισχύσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία, ανήλθαν πέρυσι στα 600 εκατομμύρια ευρώ (εκτός αυτών του τομέα των σιδηροδρόμων), ποσό που ισοδυναμεί με το 0,26% του ΑΕΠ της χώρας μας.
Επειδή η καθημερινότητα πλέον των Ελλήνων αποδεδειγμένα συνεχώς δυσκολεύει, αφού από τη μια η περιστολή των κρατικών ενισχύσεων αλλά και η αναποτελεσματικότητα της Κυβέρνησης για περιορισμό της ακρίβειας, καθώς και η εκτίναξη του πληθωρισμού, έχει οδηγήσει σε οικονομική εξαθλίωση μεγάλα τμήματα του πληθυσμού, όπως συνταξιούχους, μισθωτούς, αγρότες κ.τ.λ.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:

Εάν προτίθεται να αυξήσει τις κρατικές ενισχύσεις προς τις κοινωνικές ομάδες που έχουν πραγματικά ανάγκη, προκειμένου να μην οδηγούνται στην οικονομική εξαθλίωση, αλλά να συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης