Ουραγός στην Ε.Ε. η Ελλάδα σχετικά με την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων

Αριθμός πρωτ: 4803
Ημερομηνία κατάθεσης: 11/9/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Ουραγός στην Ε.Ε. η Ελλάδα σχετικά με την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση «Doing Business» της Παγκόσμιας Τράπεζας, με βάση την ανταγωνιστικότητα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η Ελλάδα για ακόμη μια χρονιά παρέμεινε ουραγός στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Επειδή η χώρα μας εξακολουθεί να διαθέτει ένα από τα πλέον αδιαφανή επενδυτικά πλαίσια στον κόσμο και η γραφειοκρατία αποτελεί τον πιο ανασταλτικό παράγοντα στη διαδικασία ίδρυσης νέων επιχειρήσεων, ενώ η Κυβέρνηση όχι μόνο δεν μπορεί να δώσει αξιόπιστη λύση στο σοβαρό αυτό ζήτημα, αλλά δημιουργεί αρνητικό κλίμα και αστάθεια στο σύνολο της οικονομίας.
Επειδή σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, η χώρα μας κατατάσσεται στην 150η θέση όσον αφορά την «Προστασία των επενδυτών» και ο χρόνος, αλλά και οι διαδικασίες που απαιτούνται για την ίδρυση μιας νέας εταιρείας, είναι αποτρεπτικές.
Επειδή ο επιχειρηματικός κόσμος του Νομού Ηρακλείου και της Κρήτης γενικότερα, απαιτούν να διαμορφωθεί ένα επενδυτικό πλαίσιο το οποίο θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός :
Εάν προτίθεται να προβεί άμεσα στην διαμόρφωση ενός επενδυτικού πλαισίου στη χώρα μας το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας και του επιχειρείν για τους Έλληνες και τους ξένους επενδυτές

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης