Πάταξη της γραφειοκρατίας και της διαφθοράς στη Δημόσια Διοίκηση

Αριθμός πρωτ: 9274
Ημερομηνία κατάθεσης: 13/6/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
2) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Πάταξη της γραφειοκρατίας και της διαφθοράς στη Δημόσια Διοίκηση

Πρώτη στη διαφθορά έρχεται η Ελλάδα μεταξύ 15 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ μόνο η Πολωνία την ξεπερνά μεταξύ των 25, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση ανταγωνιστικότητας 2006 της ICAP ΑΕ.
Όσον αφορά στο επίπεδο διεθνούς κατάταξης στο οικονομικό – επιχειρηματικό περιβάλλον, οι περισσότεροι δείκτες εμφανίζουν την Ελλάδα ουραγό στην ΕΕ των 25, πχ 17η από άποψη μονοπωλιακής πολιτικής και 23η στον δείκτη αποτελεσματικότητας του κράτους.
Στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης της ΕΕ βρίσκεται η Ελλάδα και σε ό,τι αφορά τις διοικητικές διαδικασίες και τον αριθμό ημερών που απαιτούνται για την ίδρυση επιχειρήσεων, το διοικητικό κόστος και το ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο.
Επειδή, σύμφωνα με την έκθεση, σημαντικά υπολείπεται η Ελλάδα και στις εισροές ξένων επενδύσεων,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν προκειμένου να παταχθούν η γραφειοκρατία και η διαφθορά στη δημόσια διοίκηση ώστε η χώρα να αντεπεξέλθει στον έντονο ανταγωνισμό που επικρατεί στο οικονομικό-επιχειρηματικό περιβάλλον και να ακολουθήσει τις διεθνείς εξελίξεις.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης