Παιδαγωγικό Πρόγραμμα στους Παιδικούς Σταθμούς

Αριθμός πρωτ: 17989
Ημερομηνία κατάθεσης: 23/4/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Παιδαγωγικό Πρόγραμμα στους Παιδικούς Σταθμούς.

Την έντονη διαμαρτυρία της εκφράζει με επιστολή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ) σχετικά με το παιδαγωγικό πρόγραμμα που θα κληθούν να εφαρμόσουν από τον Σεπτέμβριο οι δημοτικοί και κοινοτικοί παιδικοί σταθμοί.
Και αυτό γιατί, όπως υποστηρίζουν, η εκπόνηση του Προγράμματος ανατέθηκε στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής Προσχολικής Ηλικίας (ΤΕΑΠΗ) του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και όχι στα μέλη της επιτροπής (Ομάδα Διοίκησης Εργου) που συγκροτήθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο (απόφαση 78980/15-12-08) από το Υπ.Εσωτερικών, με βασική προτεραιότητα την κατάρτιση παιδαγωγικού προγράμματος για τους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς.
Μάλιστα, το γεγονός ότι το Υπουργείο στις 11 και 12/4, με επείγον έγγραφό του, κάλεσε παιδαγωγούς 11 δήμων του Λεκανοπεδίου σ’ ένα «επιμορφωτικό σεμινάριο» για να παρακολουθήσουν την πιλοτική εφαρμογή εκπαιδευτικού προγράμματος που ετοιμάστηκε από το ΤΕΑΠΗ, απέδειξε ότι το ίδιο ακυρώνει ουσιαστικά το έργο της Ομάδας Διοίκησης Εργου (ΟΔΕ) και προσπαθεί να δημιουργήσει τετελεσμένα γεγονότα.
Επειδή, όπως υποστηρίζει η ΠΟΕ-ΟΤΑ, γίνεται προσπάθεια να μετατραπούν οι παιδικοί σταθμοί σε χώρους φύλαξης και να καταργηθεί ο παιδαγωγικός τους χαρακτήρας αλλά και τα δικαιώματα των εργαζομένων σ’αυτά.
Επειδή είναι ανάγκη να υπάρξει ένα ενιαίο παιδαγωγικό πρόγραμμα αλλά και να λυθούν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παιδικοί σταθμοί, όπως είναι η έλλειψη προσωπικού, χώρων και εξοπλισμού.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ.Υπουργός
1) Σε ποιές ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να εκπονηθεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των παιδικών σταθμών από την Ομάδα Διοίκησης Έργου του ΥΠΕΣ, που είχε συγκροτηθεί γι’ αυτόν τον σκοπό, και
2) Με ποιούς τρόπους θα βελτιώσει το επίπεδο του παιδαγωγικού προγράμματος στους παιδικούς σταθμούς, επιλύοντας όλα τα σοβαρά προβλήματα (έλλειψη προσωπικού, χώρων, εξοπλισμού κλπ.) ώστε τα παιδιά να λαμβάνουν όσο το δυνατόν καλύτερη διαπαιδαγώγηση, πράγμα πολύ σημαντικό για το μέλλον τους.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης