Παιδική παραβατικότητα στα πλαίσια του σχολείου

Αριθμός πρωτ: 9689
Ημερομηνία κατάθεσης: 25/6/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
3) ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
4) ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
5) ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Παιδική παραβατικότητα στα πλαίσια του σχολείου.

Το φαινόμενο της παιδικής παραβατικότητας αποτελεί δυστυχώς αναπόσπαστο πλέον κομμάτι της σχολικής καθημερινότητας, όπως καταγράφεται από τις έρευνες που πραγματοποιούνται σε σχολεία της χώρας μας.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα πρόσφατης πιλοτικής έρευνας διάρκειας ενός έτους, ένα στα τέσσερα παιδιά δηλώνει ότι έχει πέσει θύμα κακοποίησης από συμμαθητές του, ενώ μόνο ένα στα τρία παιδιά δηλώνει ότι τους βοηθούν οι εκπαιδευτικοί, παρά το γεγονός ότι το 75% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών δηλώνουν ότι παρεμβαίνουν σε περιπτώσεις κακοποίησης από μαθητή σε μαθητή.
Επειδή τα στοιχεία είναι ανησυχητικά και οι επιπτώσεις στα παιδιά που υπόκεινται σε κακοποίηση από συνομήλικους τους είναι η ανασφάλεια, η χαμηλή αυτοεκτίμηση, η κατάθλιψη και το άγχος που έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα, όχι μόνο στην πορεία της σχολικής τους προόδου αλλά και της μετέπειτα ζωής τους.
Επειδή, όπως τέθηκε από τους ειδικούς στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, βασικό πρόβλημα αποτελεί το γεγονός ότι δεν υπάρχουν χρήματα για μελέτες προκειμένου να γίνεται συνεχής και ακριβής καταγραφή του φαινομένου ώστε να μπορεί να αντιμετωπιστεί.
Επειδή κρίνεται από τους ειδικούς ως μείζονος σημασίας ο ρόλος της τηλεόρασης και γενικότερα των ΜΜΕ που δημιουργούν σε πολλές περιπτώσεις αρνητικά πρότυπα στα παιδιά,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
1) Ποια μέτρα προτίθενται να πάρουν προκειμένου να εκλείψει το φαινόμενο της παιδικής παραβατικότητας, ιδιαίτερα στα πλαίσια του σχολείου που οφείλει η Πολιτεία να προστατεύει.
2) Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν, προκειμένου ο ρόλος των ΜΜΕ και κυρίως της τηλεόρασης να μην δημιουργεί αρνητικά πρότυπα στα παιδιά.
3) Εάν προτίθενται να διαθέσουν κονδύλια για την πραγματοποίηση ερευνών για την συνεχή και ακριβή καταγραφή του φαινομένου της παιδικής παραβατικότητας και δημιουργίας μιας βάσης δεδομένων που να παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, προκειμένου να μπορούν να δοθούν λύσεις και κυρίως να υπάρξει πρόληψη, η οποία σε μια σύγχρονη και οργανωμένη κοινωνία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αντιμετώπιση τέτοιας μορφής προβλημάτων.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης