Παιδική παραβατικότητα στα σχολεία

Αριθμός πρωτ: 182
Ημερομηνία κατάθεσης: 1/10/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Παιδική παραβατικότητα στα σχολεία.

Έντονη ανησυχία δημιουργεί τόσο σε μαθητές και μαθήτριες όσο και στους γονείς τους η παιδική παραβατικότητα που παρατηρείται στα σχολεία, γεγονός που στις μέρες μας γίνεται όλο και πιο έντονο και για το λόγο αυτό απαιτείται η άμεση αντιμετώπισή του από την Πολιτεία.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας με θέμα «Ταυτότητες φύλου, εθνικές ταυτότητες και σχολική βία: διερευνώντας τη βία και τη θυματοποίηση στο σχολικό πλαίσιο», που πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 3,875 μαθητών και 200 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από σχολεία όλης της χώρας, τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά και το φαινόμενο χρήζει άμεσης αντιμετώπισης.
Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι ποσοστό πάνω από 10% μαθητών δευτεροβάθμιας και 15% της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν βιώσει σε συστηματική βάση κάποια μορφή εκφοβισμού.
Επίσης στην πλειονότητα τους οι εκπαιδευτικοί, 65% των δασκάλων και 40% των καθηγητών, επισημαίνουν ότι κάθε μορφή εκφοβισμού έστω και ο λεκτικός εκφοβισμός συμβαίνει αρκετά συστηματικά στο σχολείο, με αποτέλεσμα να ακολουθεί ο κοινωνικός αποκλεισμός που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα μεταξύ των μαθητών.
Επειδή όλο και μεγαλύτερο μέρος μαθητών και μαθητριών μαρτυρούν ότι έχουν υπάρξει θύματα ή θύτες κάποιας μορφής εκφοβισμού, κοινωνικού αποκλεισμού, σωματικής βίας, κοροϊδίας ή σεξουαλικής παρενόχλησης,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να εξαλειφθεί κάθε μορφή παιδικής παραβατικότητας στα σχολεία, φαινόμενο το οποίο δημιουργεί σοβαρά προβλήματα όχι μόνο μεταξύ των ανηλίκων αλλά έχει αρνητικό αντίκτυπο στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ