Παιδική παχυσαρκία

Αριθμός πρωτ: 2057
Ημερομηνία κατάθεσης: 17/11/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
2) ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
3) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Παιδική παχυσαρκία.

Το πρόβλημα της παιδικής παχυσαρκίας είναι ένα από τα πολύ σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η σύγχρονη κοινωνία και είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων.
Σε πρόσφατη πανελλαδική έρευνα για τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών προέκυψε ότι ένα στα τρία παιδιά στην Ελλάδα ηλικίας 3 έως 12 ετών είναι υπέρβαρο και το σημαντικό στοιχείο που προκύπτει είναι ότι το πρόβλημα κορυφώνεται στις ηλικίες 7 με 12 και κυρίως στις αγροτικές περιοχές όπου το ποσοστό των παχύσαρκων και υπέρβαρων παιδιών φτάνει περίπου στο ένα στα δύο.
Σύμφωνα με τους επιστήμονες η τάση αυτή οφείλεται στις μεταβαλλόμενες διαιτολογικές συνήθειες και φυσικές δραστηριότητες που επηρεάζονται από ευρεία δέσμη παραγόντων συμπεριλαμβανομένων των πολιτιστικών και οικογενειακών συμπεριφορών ως προς τη διατροφή και τη φυσική δραστηριότητα, του σχολείου και των εκπαιδευτικών πολιτικών, της βιομηχανίας τροφίμων, της διαφήμισης και άλλων παραμέτρων.
Με δεδομένη όλη αυτή την κατάσταση η αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού απαιτεί τη συνεργασία πολλών οργανισμών και φορέων πρωτίστως δε της Πολιτείας σε όλα τα επίπεδα ώστε να υπάρξει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Επειδή η κρητική διατροφή, είναι γνωστό πόσο συμβάλει στην ανθρώπινη υγεία και όπως έχει αποδειχθεί από έγκυρους επιστημονικούς φορείς σε όλο τον κόσμο, προφυλάσσει από την παχυσαρκία ανεξαρτήτως ηλικίας.
Επειδή είναι ανάγκη να ληφθούν πρόσθετα και εξειδικευμένα μέτρα για την προστασία των παιδιών,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Εάν είναι στις προθέσεις των αρμοδίων να προβούν σε ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την αντιμετώπιση του σοβαρού προβλήματος της παιδικής παχυσαρκίας, αφού όπως επισημαίνουν οι επιστήμονες αποτελεί εθνικό πρόβλημα και κατά πόσο προτίθενται να αξιοποιήσουν, για το σκοπό αυτό την κρητική διατροφή.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ