Παιδική παχυσαρκία

Αριθμός πρωτ: 6654
Ημερομηνία κατάθεσης: 4/4/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
2) ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Παιδική παχυσαρκία.

Το πρόβλημα της παιδικής παχυσαρκίας είναι ένα από τα πολύ σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η σύγχρονη κοινωνία και είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων.
Σύμφωνα με τους επιστήμονες η τάση αυτή οφείλεται στις μεταβαλλόμενες διαιτολογικές συνήθειες και φυσικές δραστηριότητες που επηρεάζονται από ευρεία δέσμη παραγόντων συμπεριλαμβανομένων των πολιτιστικών και οικογενειακών συμπεριφορών ως προς τη διατροφή και τη φυσική δραστηριότητα, του σχολείου και των εκπαιδευτικών πολιτικών, της βιομηχανίας τροφίμων, της διαφήμισης και άλλων.
Δεδομένο όλων αυτών των παραγόντων η αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού εκτείνεται σε πολύ ευρεία δέσμη οργανισμών και φορέων πρωτίστως δε της Πολιτείας σε όλα τα επίπεδα.
Επειδή στην Ερώτησή μου 14433/26-9-06 είχα επισημάνει το πρόβλημα και την ανάγκη λήψης συγκεκριμένων μέτρων στα σχολεία και το Υπουργείο Εθνικής Παιδεία και Θρησκευμάτων στην απάντησή του αναφέρει ότι στο πλαίσιο της Δεκαετίας της UNESCO για την Εκπαίδευση και την Αειφόρο Ανάπτυξη (2005-2014) θα εφαρμοστεί στο νέο σχολικό έτος (2006-2007), πρόγραμμα καταγραφής διατροφικών συνηθειών και παρεμβάσεων σε σχολεία μόνο της Νομαρχίας Αττικής και επιπλέον αναφέρει ότι η Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας δεν έχει απευθυνθεί στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ προκειμένου να ενημερώσει για το πρόγραμμα Διατροφικής Παρέμβασης που οργανώνει.
Επειδή η μεσογειακή διατροφή και ιδιαίτερα η κρητική, είναι γνωστό για την ποιότητα και κατά το πόσο συμβάλει στην ανθρώπινη υγεία αλλά και στο ότι προφυλάσσει από την παχυσαρκία ανεξάρτητα από ηλικία.
Επειδή οι τοπικοί φορείς καταβάλλουν συστηματικές προσπάθειες προώθησης της κρητικής διατροφής και σε χώρες εκτός Ε.Ε. όπως η προσπάθεια της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου για την αγορά των ΗΠΑ.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Εάν προτίθενται να προβούν σε ενιαίο σχεδιασμό, και με ποια μέτρα, για την αντιμετώπιση του σοβαρού προβλήματος της παιδικής παχυσαρκίας και κατά πόσο προτίθενται να αξιοποιήσει για το σκοπό αυτό την κρητική διατροφή.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης