Παλαιά γέφυρα πριν τη Σίβα του οδικού άξονα Ηράκλειο-Μεσσαρά

Αριθμός πρωτ: 8171
Ημερομηνία κατάθεσης: 17/5/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
2) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ: Παλαιά γέφυρα πριν τη Σίβα του οδικού άξονα Ηράκλειο-Μεσσαρά.

Ως γνωστόν, στο τμήμα του οδικού άξονα Ηράκλειο-Μεσσαρά και πριν από τη Σίβα, η χάραξη παρουσιάζει τεχνική ατέλεια, η οποία υπαγορεύτηκε και από την απαίτηση διατήρησης της διατηρητέας λιθόκτιστης θολωτής γέφυρας, όπως αναφέρει το 386/394/10-4-2001 έγγραφο του ΥΠΕΧΩΔΕ.
Μετά την ολοκλήρωση και του υπόλοιπου τμήματος Σίβα-Αυγενική, παρόλο που έχει παρέλθει σχεδόν χρόνος από την ημερομηνία περαίωσης που ήταν η 14/6/2006, προβλέπεται να αποδοθεί σε κυκλοφορία ολόκληρο το τμήμα Ηράκλειο-Αγ. Βαρβάρα του οδικού άξονα Ηράκλειο-Μεσσαρά, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η επικινδυνότητά του.
Με παλαιότερες Ερωτήσεις μου αλλά και αναφορά που κατέθεσα το 2001, επεσήμανα την ανάγκη τροποποίησης της μελέτης για την κατασκευή νέας γέφυρας σ’ αυτό το σημείο ώστε να μην υπάρχει αυτή η μεγάλη επικινδυνότητα, ιδιαίτερα μετά την παράδοση ολόκληρου του τμήματος σε κυκλοφορία.
Επειδή πριν την πλήρη σύνδεση του όλου τμήματος είναι αναγκαίο να υπάρξει μέριμνα για την τροποποίηση της μελέτης ώστε ο δρόμος να πάψει να είναι επικίνδυνος και σ’ αυτό το σημείο.
Επειδή είναι άδικο από τεχνητές ατέλειες να θρηνούμε ανθρώπινα θύματα όταν μάλιστα αυτές έχουν έγκαιρα επισημανθεί και μπορούν να διορθωθούν.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Αν προτίθενται να δώσουν τις αναγκαίες εντολές για την κατασκευή συμπληρωματικών έργων στη γέφυρα Σίβας ώστε να εκλείψει η επικινδυνότητα στο σημείο αυτό λόγω της σιγμοειδούς κατασκευής του δρόμου.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης