Παράνομες διαφημιστικές πινακίδες

Αριθμός πρωτ: 2991
Ημερομηνία κατάθεσης: 6/12/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤOΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
2) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ: Παράνομες διαφημιστικές πινακίδες.

Επανειλημμένα έχει τεθεί το σοβαρό ζήτημα των μεγάλων διαφημιστικών πινακίδων που βρίσκονται παραπλεύρως των οδικών αξόνων και οι οποίες αποτελούν την αιτία για πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων σε ποσοστό μάλιστα που φτάνει το 12%.
Η άναρχη τοποθέτηση γιγαντιαίων διαφημιστικών πινακίδων και η πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων, πολλών εξ αυτών θανατηφόρων, έχει προκαλέσει την οργή και την αγανάκτηση πολλών πολιτών, οι οποίοι έχουν βιώσει τις αρνητικές συνέπειες αυτής της κατάστασης.
Επειδή η Πολιτεία αδρανεί χαρακτηριστικά για την λήψη μέτρων για την επίλυση αυτού του σοβαρού προβλήματος, παρά το γεγονός ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει κρίνει παράνομες τις διαφημιστικές πινακίδες παραπλεύρως των οδικών αξόνων.
Επειδή ο φόρος αίματος στην άσφαλτο, κυρίως από νέους ανθρώπους είναι ιδιαίτερα υψηλός, επιβάλλεται η Πολιτεία να εφαρμόσει τους νόμους και να προστατεύσει τους πολίτες,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:

Εάν προτίθενται να λάβουν άμεσα μέτρα για την αφαίρεση των παράνομων διαφημιστικών πινακίδων παραπλεύρως των οδικών αξόνων για την αποφυγή μελλοντικών τροχαίων ατυχημάτων.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΕΧΩΔΕ