Παράνομη ανάθεση μελετών από τον ΟΛΗ

Αριθμός πρωτ: 9602
Ημερομηνία κατάθεσης: 21/6/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΠΕΧΩΔΕ
2) ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Παράνομη ανάθεση μελετών από τον ΟΛΗ.

Με την 7353/26-4-07 Ερώτησή μου είχα επισημάνει τις καταγγελίες για παρατυπίες και απευθείας αναθέσεις μελετών, χωρίς την πρότερη προκήρυξη διαγωνισμού από τη Διοίκηση του Οργανισμού Λιμένα Ηρακλείου, οι οποίες είχαν δημοσιευθεί στον τοπικό τύπο («ΠΑΤΡΙΣ» 25-04-07).
Την παράνομη απευθείας ανάθεση 6 μελετών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο από τον ΟΛΗ, προϋπολογισμού 200.000 ευρώ, καταγγέλλει, σύμφωνα με δημοσίευμα της τοπικής εφημερίδας «ΠΑΤΡΙΣ» (21-06-07), και το Τεχνικό Επιμελητήριο Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, ενώ ζητά να ακυρωθούν οι πράξεις και οι αποφάσεις του Οργανισμού.
Το ΤΕΕ/ΤΑΚ κάνει λόγο για παράνομες μελέτες, τις οποίες βάφτισε ο ΟΛΗ ερευνητικές εργασίες και για παράκαμψη του Ν. 3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
Επειδή οι διαμαρτυρίες του ΤΕΕ/ΤΑΚ είναι έντονες και ζητά να γίνει φάκελος του έργου, σύμφωνα με τις διαδικασίες του Ν. 3316/05, από τον οποίο να προκύπτει με αναλυτικό προϋπολογισμό το ποσό των 200.000 ευρώ για τις συγκεκριμένες μελέτες.
Επειδή στην απάντηση της 7353/26-4-07 Ερώτησής μου ο κ. Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας φαίνεται να υποστηρίζει πλήρως τις ενέργειες του ΟΛΗ, αφού η εισήγηση άλλωστε των εν λόγω απευθείας αναθέσεων εμφανίζεται να εστάλη από την Αθήνα.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Αν προτίθενται να προβούν στην ακύρωση των καθ’ υπέρβαση του νόμου αναθέσεων χωρίς διαγωνισμούς, των πράξεων και των αποφάσεων του Οργανισμού Λιμένα Ηρακλείου, όπως ζητά το ΤΕΕ/ΤΑΚ και μάλιστα για έργα στα οποία σύσσωμη η τοπική κοινωνία είναι αντίθετη, όπως η Μαρίνα του κόλπου Δερματά.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης