Παράνομη μετακύλιση του τέλους κτηματολογίου για τα προσημειωμένα ακίνητα, από τις τράπεζες προς τους δανειολήπτες

Αριθμός πρωτ: 3397
Ημερομηνία κατάθεσης: 18/8/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Παράνομη μετακύλιση του τέλους κτηματολογίου για τα προσημειωμένα ακίνητα, από τις τράπεζες προς τους δανειολήπτες

Τη δυσαρέσκεια πολλών χιλιάδων δανειοληπτών απέναντι στις τράπεζες αλλά και στην αδυναμία του Υπουργείου να πάρει μέτρα για την προστασία τους, προκαλεί η καταχρηστική και παράνομη πρακτική των τραπεζών να μεταφέρουν στους ίδιους το κόστος για το τέλος Κτηματολογίου.
Όπως επισημαίνεται σε δημοσιεύματα του Τύπου, όλες οι τράπεζες, καθώς και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, υποχρεούνται να δηλώσουν στο Κτηματολόγιο τις προσημειώσεις υποθήκης τις οποίες έχουν εγγράψει σε ακίνητα, με σκοπό τη χορήγηση δανείων, και στη συνέχεια να καταβάλουν το αντίστοιχο τέλος.
Το γεγονός όμως ότι μετά την καταβολή αυτή, οι τράπεζες θα μετακυλίσουν το σχετικό κόστος στους δανειολήπτες, των οποίων τα ακίνητα έχουν προσημειωθεί, είναι αναμφισβήτητα παράνομο, ενώ καταγγέλλεται και από την ίδια την «Κτηματολόγιο Α.Ε.», χωρίς ωστόσο να κάνει καμία παρέμβαση.
Επειδή είναι άδικο, παράνομο και καταχρηστικό χιλιάδες δανειολήπτες να πληρώσουν διπλό «χαράτσι» στις περιπτώσεις των προσημειωμένων ακινήτων, ανερχόμενο σε πάνω από 35 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με τους υπολογισμούς, τη στιγμή που τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν υποχρέωση να πληρώσουν το τέλος Κτηματολογίου,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται, και με ποιο τρόπο, να προστατεύσει τους χιλιάδες δανειολήπτες από την παράνομη και καταχρηστική μετακύλιση στους ίδιους, εκ μέρους των Τραπεζών, του οφειλόμενου τέλους Κτηματολογίου για τα προσημειωμένα ακίνητα.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης