Παράταση προθεσμίας για τις θέσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

Αριθμός πρωτ: 7672
Ημερομηνία κατάθεσης: 7/5/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας για τις θέσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων.

Την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από τους υποψήφιους για τις θέσεις των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων ζητούν οι συνδικαλιστές εκπαιδευτικοί του Νομού Ηρακλείου.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου, οι ενδιαφερόμενοι θα έπρεπε να έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά τους μέχρι της 4 Μαΐου, χρονικό όριο εκτός πραγματικότητας όπως οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν, αφού μέχρι σήμερα δεν έχουν ξεκινήσει καν οι διαδικασίες συνεντεύξεων για τις υπόλοιπες θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης που προηγούνται των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων.
Επειδή με την 7197/24-04-07 Ερώτησή μου είχα επισημάνει τις μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνται στη διαδικασία επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης από το Υπουργείο Παιδείας, εξέλιξη η οποία θα αποτελέσει αιτία παρατεταμένης καθυστέρησης και στις διαδικασίες που έπονται, όπως οι μεταθέσεις, οι αποσπάσεις και οι διορισμοί τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με αποτέλεσμα να εκτιμάται αδύνατη η ολοκλήρωσή τους πριν την έναρξη των μαθημάτων το Σεπτέμβρη.
Επειδή ο αυθαίρετος ορισμός της συγκεκριμένης ημερομηνίας δημιουργεί επιπλέον προβλήματα στους εκπαιδευτικούς που αποφοιτούν στο τέλος του Ιουνίου 2007, οι οποίοι αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Η κ. Υπουργός:

Αν προτίθεται να δώσει παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών από τους υποψήφιους για τις θέσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων, τουλάχιστον μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των Διευθυντών Εκπαίδευσης και των Προϊστάμενων Γραφείων, όπως ζητούν οι εκπαιδευτικοί.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης