Παράταση προθεσμίας ενεργοποίησης δικαιωμάτων μπανανοπαραγωγών

Αριθμός πρωτ: 7786
Ημερομηνία κατάθεσης: 4/3/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟN ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας ενεργοποίησης δικαιωμάτων μπανανοπαραγωγών.

Η αλλαγή του καθεστώτος ενίσχυσης της μπανάνας επιβάλλει την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων για την οποία δόθηκε προθεσμία μόνο τεσσάρων ημερών.
Παρά το ότι ο Συνεταιρισμός Μπανανοπαραγωγών κατέβαλλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων με κάθε μέσο, αυτό δεν κατέστη δυνατόν για το σύνολο των παραγωγών.
Επειδή υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις που για λόγους ανωτέρας βίας ή απουσίας δεν ήταν δυνατόν να προβούν εντός της προθεσμίας στην ενεργοποίηση των δικαιωμάτων τους στα πλαίσια του ασφυκτικού χρονικού περιθωρίου που δόθηκε.
Επειδή ήδη κάποιοι παραγωγοί έχουν υποβάλλει εκπρόθεσμα τα δικαιολογητικά τους,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:

Αν προτίθεται να δώσει μια μικρή σχετικά παράταση στις ορισθείσες ημερομηνίες ώστε το σύνολο των μπανανοπαραγωγών να ενεργοποιήσει τα δικαιώματά του.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης