Παράταση στους πωλητές Λαϊκών Αγορών για τη ρύθμιση των χρεών τους

Αριθμός πρωτ: 901
Ημερομηνία κατάθεσης: 18/10/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Παράταση στους πωλητές Λαϊκών Αγορών για τη ρύθμιση των χρεών τους.

Την ανάγκη να δοθεί εξάμηνη παράταση στους πωλητές λαϊκών αγορών του Νομού Ηρακλείου από την Περιφέρεια Κρήτης προκειμένου να κλείσουν τις οικονομικές εκκρεμότητές τους προς την Εφορία και τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, επισημαίνει η Ομοσπονδία των Σωματείων τους.
Σε πολλούς πωλητές λαϊκών αγορών δεν έχει ανανεωθεί η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος καθώς, λόγω των οφειλών τους, δεν προσκόμισαν στην Περιφέρεια Κρήτης τις απαραίτητες εγκρίσεις από την εφορία και τον ασφαλιστικό τους φορέα. Οι πωλητές χωρίς άδειες βρίσκονται σε δεινή οικονομική κατάσταση, αφού δεν μπορούν να πωλούν τα προϊόντα τους στις λαϊκές αγορές και επομένως ούτε να ξεχρεώνουν τις οφειλές τους που διαρκώς προσαυξάνονται.
Επειδή η Ομοσπονδία ζητά και 15νθήμερη παράταση της προθεσμίας για όσους δεν κατάφεραν να καταθέσουν έγκαιρα τα τυπικά δικαιολογητικά που ο νόμος ορίζει για τη χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.
Επειδή η πολιτεία οφείλει να αντιμετωπίσει με ευαισθησία όσους καθημερινά μοχθούν για τα προς το ζην και να μην τους στερεί το δικαίωμα να εργαστούν και να εξασφαλίσουν τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να δώσει εντολή, αφενός για εξάμηνη παράταση στους πωλητές λαϊκών αγορών Νομού Ηρακλείου προκειμένου να καταθέσουν τις απαραίτητες εγκρίσεις από τον ασφαλιστικό τους φορέα και την εφορία, και αφετέρου για 15νθήμερη παράταση της προθεσμίας για όσους δεν κατάφεραν να καταθέσουν έγκαιρα τα δικαιολογητικά τους για την χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης