Παρέμβαση Τεχνικού Επιμελητηρίου για επανασχεδιασμό του προγράμματος ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων

Αριθμός πρωτ: 956
Ημερομηνία κατάθεσης: 1/8/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Παρέμβαση Τεχνικού Επιμελητηρίου για επανασχεδιασμό του προγράμματος ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος εκφράζει, σε επιστολή-παρέμβαση του προέδρου του προς το Υπουργείο, σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά με την ανάπτυξη της εγχώριας αγοράς φωτοβολταϊκών συστημάτων. Όπως επισημαίνεται, ακολουθείται ένας εντελώς λανθασμένος δρόμος, ο οποίος συνεπάγεται ασήμαντα οφέλη και μεγάλη επιβάρυνση της εθνικής οικονομίας, των καταναλωτών και των επενδυτών.
Συγκεκριμένα, τονίζεται ότι το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, μετά το νόμο 3468/2006, πρέπει να ανασταλεί άμεσα και να επανασχεδιαστεί, με συγκεκριμένους και ρεαλιστικούς στόχους, συγκεκριμένες δέσμες κινήτρων και ενεργειών, αναλυτικά χρονοδιαγράμματα εφαρμογής, αυστηρά καθορισμένους προυπολογισμούς και εξασφαλισμένες πηγές χρηματοδότησης.
Με τα σημερινά δεδομένα αντιθέτως, έχουν δημιουργηθεί σοβαρά προβλήματα, τα οποία έχουν να κάνουν με:
– την υπέρογκη επιβάρυνση, της τάξης του 1,5 δισ. Ευρώ, του ελληνικού Δημοσίου, για επιχορηγήσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος 700 MWP,
– την υπέρογκη επιβάρυνση των καταναλωτών ηλεκτρικού ρεύματος από τον υπερδιπλασιασμό του ειδικού τέλους ΑΠΕ, ως άμεση συνέπεια της υψηλής τιμής της κιλοβατώρας που παράγεται από φωτοβολταϊκά.
– τους υπερβολικούς ποσοτικούς στόχους που έχουν τεθεί.
– τη μη επίλυση βασικών αδειοδοτικών, χωροταξικών, πολεοδομικών, θεσμικών και τεχνικών θεμάτων, ιδιαίτερα για τις αμιγώς οικιακές εφαρμογές των φωτοβολταϊκών συστημάτων.
– την απουσία μελέτης των επιπτώσεων των φωτοβολταϊκών συστημάτων στο ελληνικό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας, ιδιαίτερα για την πρόσβαση και σύνδεση στο δίκτυο με λογικό κόστος, και σε τακτά χρονικά διαστήματα.
– την έλλειψη ορθολογικής κατανομής των μεγεθών των φωτοβολταϊκών συστημάτων, που έχει σαν συνέπεια να εστιάζεται το ενδιαφέρον σε μεγάλες μονάδες ισχύος πάνω από 1 MWp.
Eπειδή, όπως υποστηρίζει το ΤΕΕ, πρέπει να υπάρξει επαναπροσανατολισμός του προγράμματος ανάπτυξης φωτοβολταϊκών, με στόχο τη δημιουργία βιώσιμης αγοράς με ρεαλιστικούς στόχους, τους αναγκαίους υποστηρικτικούς μηχανισμούς, την ουσιαστική και ποιοτική συνεισφορά των φωτοβολταϊκών στη λειτουργία του συνόλου των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, διασυνδεδεμένου και νησιωτικού.
Επειδή περαιτέρω απαιτείται, σύμφωνα με το ΤΕΕ, υποστήριξη των εφαρμογών φωτοβολταϊκών συστημάτων του αμιγούς οικιακού και γενικότερα του κτιριακού τομέα, και μάλιστα με προτεραιότητα στις νησιωτικές περιοχές της χώρας,
ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να λάβει υπ’ όψιν τις σοβαρές ενστάσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου για την πορεία της εγχώριας αγοράς φωτοβολταϊκών συστημάτων και να προβεί στον επανασχεδιασμό της ακολουθούμενης πολιτικής, με βάση τις τεκμηριωμένες προτάσεις του ΤΕΕ.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης