Παραβιάσεις στις φυλακές ανηλίκων σύμφωνα με το Συνήγορο του Παιδιού

Αριθμός πρωτ: 9949
Ημερομηνία κατάθεσης: 13/11/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΘΕΜΑ: Παραβιάσεις στις φυλακές ανηλίκων σύμφωνα με το Συνήγορο του Παιδιού.

Με την πρόσφατη Ερώτηση μου 9312/4-11-08, είχα επισημάνει τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κρατούμενοι στα σωφρονιστικά καταστήματα της Κρήτης, όπως και ολόκληρης της χώρας και τις μαζικές κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας, για τις συνθήκες κράτησης τους.
Στη σημερινή δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας προστίθενται και οι διαπιστώσεις του Συνήγορου του Παιδιού, ότι τα Καταστήματα Κράτησης Νέων δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ούτε εκπληρώνουν τους σκοπούς της σωφρονιστικής μεταχείρισης ανηλίκων.
Επειδή οι συνθήκες που επικρατούν σήμερα, στερούν στους ανήλικους πολλά από τα δικαιώματά τους, όπως της ελεύθερης έκφρασης, της ανάπτυξης της προσωπικότητας, της θεραπευτικής παρέμβασης για την αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων , όπως η τοξικοεξάρτηση και η μέριμνα για κοινωνική επανένταξη.
Επειδή στους χώρους που κρατούνται οι ανήλικοι φυλακισμένοι συμβαίνουν σοβαρές παραβιάσεις ως προς τις συνθήκες διαβίωσης τους, που σαφώς δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες της παιδικής ηλικίας , όπως συμβίωση ανηλίκων μαζί με ενήλικες, ανεπαρκής υγειονομική περίθαλψη, μη διαχωρισμός ανηλίκων στους οποίους τους έχει επιβληθεί προσωρινή κράτηση από τους κατάδικους κ.λ.π.
Επειδή ο Συνήγορος του Παιδιού έχει επανειλημμένα επισημάνει στο Υπουργείο, στο πλαίσιο των Ετήσιων Εκθέσεών του, την ανάγκη εφαρμογής, των εκ του νόμου προβλεπομένων, αναμορφωτικών μέτρων για ανήλικους, μέτρα που λειτουργούν εναλλακτικά στον εγκλεισμό, όπως τα μέτρα επιμέλειας, κοινωφελής εργασία, επανορθωτική δικαιοσύνη, αλλά και ένταξης σε προγράμματα εκπαίδευσης και ψυχο-κοινωνικής ένταξης,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να υιοθετήσει και να εφαρμόσει τα μέτρα που προτείνονται από το Συνήγορο του Παιδιού για την αντιμετώπιση των παραβάσεων που υπάρχουν εις βάρος των ανηλίκων στις φυλακές, όπως είναι η λειτουργία περισσότερων ξενώνων φιλοξενίας για εφήβους με παραβατική συμπεριφορά, η ίδρυση και λειτουργία Μονάδας Μέριμνας Νέων κ.λ.π.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης