Παραπλανητική εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας

Αριθμός πρωτ: 9763
Ημερομηνία κατάθεσης: 26/6/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Παραπλανητική εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας.

Τη διακίνηση παραπλανητικής εγκυκλίου από το Υπουργείο Παιδείας καταγγέλλει η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας.
Η Ένωση κάνει λόγο για εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας η οποία προωθήθηκε σε ένα ευρύτατο σύνολο αποδεκτών και η οποία προτρέπει όσους, κυρίως υπαλλήλους του εν λόγω Υπουργείου, ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης προγραμμάτων πληροφορικής συγκεκριμένης εμπορικής εταιρίας, χρησιμοποιώντας σειρά παραπλανητικών στοιχείων, προκειμένου να δημιουργηθεί η εντύπωση πως τα συγκεκριμένα πιστοποιητικά είναι συλλήβδην αναγνωρισμένα από το ελληνικό δημόσιο.
Επιπροσθέτως, όπως καταγγέλλει η Ένωση Πληροφορικών, επιχειρείται να θεωρηθεί περιττή η συμμετοχή των δημοσίων υπαλλήλων σε προγράμματα κατάρτισης προβάλλοντας ως επαρκή τη μέθοδο της αυτοεκπαίδευσης και αυτοαξιολόγησης.
Επειδή ουδείς δημόσιος υπάλληλος είναι υποχρεωμένος να κατέχει κανενός είδους πιστοποίηση που παρέχεται ως εμπορικό προϊόν για την υπηρεσιακή του εξέλιξη.
Επειδή σύμφωνα με τα μέλη της Ένωσης Πληροφορικών, το συγκεκριμένο έγγραφο αποκρύπτει κρίσιμες πληροφορίες για το ποιος χρειάζεται ποια πιστοποιητικά και για ποιο λόγο, ενώ επίσης περιλαμβάνει παραπλανητικά στοιχεία που ενδέχεται να οδηγήσουν αναίτια πολλούς δημοσίους υπαλλήλους να υποβληθούν σε έξοδα για την αγορά προϊόντων που δεν χρειάζονται.
Επειδή η προηγούμενη Ερώτηση 7185/27-4-07 με το ίδιο θέμα δεν απαντήθηκε,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Η κ. Υπουργός:
1) Αν προτίθεται να μεριμνήσει ώστε στο μέλλον να ελέγχεται η ακρίβεια παρόμοιων εγγράφων, ούτως ώστε να μην εξωθούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι σε ενέργειες που υπονομεύουν τα καλώς εννοούμενα συμφέροντά τους.
2) Αν προτίθεται και πότε να προβεί στην υλοποίηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής, το οποίο έχει εξαγγείλει από το Δεκέμβριο του 2005.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης