Παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την παραβίαση της νομοθεσίας περί διαχείρισης των ζωικών υποπροϊόντων

Αριθμός πρωτ: 5587
Ημερομηνία κατάθεσης: 4/2/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την παραβίαση της νομοθεσίας περί διαχείρισης των ζωικών υποπροϊόντων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέπεμψε τη χώρα μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την παραβίαση της νομοθεσίας περί διαχείρισης των ζωικών υποπροϊόντων, εκείνα δηλαδή τα τμήματα του σφαγέντος ζώου που δεν προορίζονται άμεσα για ανθρώπινη κατανάλωση, αλλά άλλου είδους αξιοποίηση, όπως η παραγωγή ζωοτροφών ή άλλων ζωικής προέλευσης προϊόντων.
Όπως προβλέπονται από τις διατάξεις του Κανονισμού 1774/2002 για την ασφαλή διαχείριση των υποπροϊόντων, θα πρέπει να γίνεται ασφαλής συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση, επεξεργασία, χρήση και απόρριψη τους, κάτι που δεν τήρησαν οι αρμόδιες ελληνικές αρχές, όπως έκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Επειδή πρόκειται για ένα ζήτημα που αφορά τη δημόσια υγεία, αφού όπως τονίζει και η Ευρωπαική Επιτροπή, τα κράτη-μέλη οφείλουν να προβαίνουν στην ασφαλή διαχείριση τω ζωικών υποπροϊόντων που χρησιμοποιούνται για ζωοτροφές, αφού ενέχονται στην εξάπλωση της νόσου των τρελών αγελάδων, θανατηφόρας και ανίατης για τον άνθρωπο , ενώ πάντοτε ελλοχεύει ο κίνδυνος να περάσουν οι διοξίνες στην ανθρώπινη αλυσίδα,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί άμεσα προκειμένου η Ελλάδα να μην υποστεί τις συνέπειες από τη μη συμμόρφωση με τον Κανονισμό 1774/2002, που αφορά τη διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων και τους κινδύνους που ελλοχεύει για τη δημόσια υγεία.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ