Παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την αδράνεια και στασιμότητα σχετικά με την εφαρμογή του μοριακού ελέγχου στο αίμα

Αριθμός πρωτ: 8013
Ημερομηνία κατάθεσης: 5/3/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
2) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την αδράνεια και στασιμότητα σχετικά με την εφαρμογή του μοριακού ελέγχου στο αίμα.

Στην παραπομπή της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο προχώρησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λόγω μη εφαρμογής των μέτρων σχετικά με τη θέσπιση προτύπων ποιότητας και ασφάλειας για τη συλλογή, τον έλεγχο, την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη διανομή του ανθρώπινου αίματος και των συστατικών του.
Επειδή στην απάντηση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην Ερώτησή μου 6096/23-3-07 για την αναγκαιότητα εφαρμογής του μοριακού ελέγχου στο αίμα, αναφέρεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ανοιχτός διαγωνισμός για την προμήθεια αντιδραστηρίων αιμοδοσίας «διαμόρφωση χώρων-προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση εξοπλισμού-προμήθεια αντιδραστηρίων-εκπαίδευση προσωπικού για τον έλεγχο με τη μοριακή τεχνική νουκλεϊνικών οξέων (ΝΑΤ) και διακίνηση δειγμάτων αίματος», σε εννέα Κέντρα Μοριακού Ελέγχου αίματος.
Επειδή στα εννέα Κέντρα Μοριακού Ελέγχου περιλαμβάνεται και το Γ.Ν. Ηρακλείου «Βενιζέλειο Πανάνειο», στο οποίο θα γίνεται ο έλεγχος του αίματος όλων των Υπηρεσιών Αιμοδοσίας της Κρήτης.
Επειδή στην απάντηση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην 2097/19-11-2007 Ερώτησή μου, αναφέρεται ότι «…τα αποτελέσματα του ανοικτού διαγωνισμού ματαιώθηκαν λόγω του ύψους της δαπάνης και συστήθηκε Επιτροπή για την προμήθεια αγαθών Σημαντικής Οικονομικής ή Τεχνολογικής Αξίας η οποία είναι αρμόδια για την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας.» όμως «λόγω της προκήρυξης των εθνικών εκλογών στις 16-9-07 διακόπηκε η λειτουργία της Επιτροπής .Για τη συνέχιση του έργου της αναφερόμενης Επιτροπής ζητήθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης (το οποίο είχε αρμοδιότητα για τη σύσταση της Επιτροπής) η τροποποίηση και συμπλήρωσή της, λόγω του αποτελέσματος των πρόσφατων εκλογών. Η νέα Επιτροπή η οποία θα συγκληθεί άμεσα θα έχει ακριβώς ως έργο της την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού με διαδικασίες εθνικές, απολύτως διαφανείς και νόμιμες»
Επειδή η αδράνεια και η στασιμότητα που υπάρχει στο σοβαρό αυτό θέμα, εκτός του κινδύνου που υπάρχει για τους ασθενείς, επιφέρει και αρνητικές συνέπειες για τη χώρα μας, λόγω παραπομπής της στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Επειδή απαιτείται υπεύθυνη στάση της Κυβέρνησης σε ένα τόσο σοβαρό και σπουδαίο ζήτημα που έχει να κάνει με την ζωή των πολιτών,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
1) Εάν προτίθενται άμεσα να ενσωματώσουν στο εθνικό δίκαιο τα μέτρα που αφορούν τις απαιτήσεις ανιχνευσιμότητας και την κοινοποίηση σοβαρών ανεπιθύμητων αντιδράσεων (οδηγία 2005/61), καθώς και τα πρότυπα και τις προδιαγραφές για ένα σύστημα ποιότητας στα κέντρα αιμοδοσίας (οδηγία 2005/62).
2) Ποιες ενέργειες έχουν γίνει σχετικά με τη σύσταση της Επιτροπής για την προμήθεια αγαθών Σημαντικής Οικονομικής ή Τεχνολογικής Αξίας, έξι μήνες μετά την διεξαγωγή των εθνικών εκλογών του Σεπτεμβρίου.
3) Ποιες ενέργειες, και με ποιο χρονοδιάγραμμα, προβλέπονται να γίνουν για την εφαρμογή του μοριακού ελέγχου στο αίμα και την πλήρη στελέχωση του Γ.Ν Ηρακλείου «Βενιζέλειο Πανάνειο» ως Κέντρου Μοριακού Ελέγχου για την κάλυψη των αναγκών ελέγχου του αίματος όλων των Υπηρεσιών Αιμοδοσίας της Κρήτης.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ