Παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λόγω μη ενσωμάτωσης της Οδηγίας για την αύξηση των αποζημιώσεων στα θύματα τροχαίων ατυχημάτων

Αριθμός πρωτ: 14058
Ημερομηνία κατάθεσης: 10/6/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λόγω μη ενσωμάτωσης της Οδηγίας για την αύξηση των αποζημιώσεων στα θύματα τροχαίων ατυχημάτων.

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέπεμψε τη χώρα μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λόγω μη ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο της πέμπτης οδηγίας για την αύξηση των αποζημιώσεων στα θύματα των τροχαίων ατυχημάτων, η οποία έληξε στις 11 Ιουνίου 2007.
Επειδή ελλείψει κατάλληλης εφαρμογής της οδηγίας, τα θύματα τροχαίων ατυχημάτων και οι ασφαλισμένοι δεν μπορούν να επωφεληθούν από τα νέα δικαιώματά τους, την ίδια στιγμή που αναμένεται η αύξηση των ασφαλίστρων των αυτοκινήτων να φτάσει έως και το 15% μέσα στο 2009, ενώ αναμένεται να φτάσει το 100% μέχρι το 2012.
Επειδή όπως έχω αναφέρει με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου και πρόσφατα με Επίκαιρη Ερώτηση, η μάστιγα των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων πλήττει το Νομό Ηρακλείου και υπάρχει ανάγκη για μέτρα που πρέπει να λάβει άμεσα η Κυβέρνηση προκειμένου να σταματήσει ο μεγάλος φόρος αίματος ιδιαίτερα από νέους ανθρώπους, εντούτοις όχι μόνο κανένα μέτρο δεν λαμβάνεται αλλά αντίθετα δεν υπάρχει μέριμνα ούτε για αυτά που οφείλει η Πολιτεία να κάνει, όπως η ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας για την αποζημίωση των θυμάτων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
1) Εάν προτίθεται άμεσα να προβεί στην ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της κοινοτικής οδηγίας για την αποζημίωση των θυμάτων των τροχαίων ατυχημάτων.
2) Τι προβλέπεται να γίνει για όλες εκείνες τις περιπτώσεις, από 11 Ιουνίου 2007 και μετά, που όφειλε η χώρα μας να έχει ενσωματώσει την αύξηση των αποζημιώσεων στα θύματα τροχαίων, δεδομένου ότι στο νομό Ηρακλείου ο αριθμός των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων είναι ιδιαίτερα μεγάλος.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης