Παραπομπή της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τη μη συμμόρφωση για το πρόγραμμα ενεργειακής απόδοσης

Αριθμός πρωτ: 900
Ημερομηνία κατάθεσης: 18/10/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2) ΠΕΧΩΔΕ

ΘΕΜΑ: Παραπομπή της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τη μη συμμόρφωση για το πρόγραμμα ενεργειακής απόδοσης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με δημοσιεύματα κίνησε κατά της Ελλάδας τη διαδικασία για παράβαση, γιατί δεν κοινοποίησε το εθνικό πρόγραμμα ενεργειακής απόδοσης μέχρι της 30 Ιουνίου 2007, ως όφειλε με την οδηγία του 2006 για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες.
Επειδή σκοπός της οδηγίας είναι να βελτιωθεί με οικονομικά αποδεκτό τρόπο η ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση στα κράτη-μέλη, με σχέδια δράσης που αφορούν τις εθνικές στρατηγικές για την επίτευξη του στόχου της μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας κατά 9% μέχρι το τέλος του 2016.
Επειδή τα εθνικά σχέδια δράσης για την ενεργειακή απόδοση δείχνουν τη δέσμευση των κρατών-μελών για καθαρότερη, φθηνότερη και ασφαλέστερη μορφή ενέργειας.
Επειδή για ακόμα μια φορά η χώρα μας παραπέμπεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επειδή η Κυβέρνηση δεν προέβη στις απαιτούμενες ενέργειες για την εναρμόνιση στο Εθνικό Δίκαιο οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ

Οι κ.κ. Υπουργοί:
Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν μετά την παραπομπή της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξαιτίας της μη εναρμόνισης στο Εθνικό Δίκαιο της οδηγίας που αφορά το πρόγραμμα για την ενεργειακή απόδοση και ποιος είναι ο σχεδιασμός της Κυβέρνησης στον τομέα αυτό.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ