Παραπομπή της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τη μη κοινοποίηση των μέτρων μεταφοράς της Οδηγίας 2006/22/ΕΚ

Αριθμός πρωτ: 905
Ημερομηνία κατάθεσης: 18/10/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Παραπομπή της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τη μη κοινοποίηση των μέτρων μεταφοράς της Οδηγίας 2006/22/ΕΚ.

Σύμφωνα με επίσημα δημοσιεύματα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη, (το τελευταίο στάδιο πριν από την επίσημη προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο), στην Ελλάδα λόγω της μη κοινοποίησης των μέτρων μεταφοράς της Οδηγίας 2006/22/ΕΚ στο Εθνικό μας Δίκαιο.
Σύμφωνα με την οδηγία αυτή καθορίζονται οι ελάχιστες προϋποθέσεις για την εφαρμογή νέων κανόνων στις οδικές μεταφορές όσον αφορά το χρόνο οδήγησης και τις περιόδους ανάπαυσης των οδηγών, καθώς επίσης και την εισαγωγή του ψηφιακού ταχογράφου.
Επειδή για το ζήτημα της εισαγωγής του συστήματος ψηφιακού ταχογράφου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε τη διαδικασία κατά της χώρας μας, για παράλειψη ορθής εισαγωγής του συστήματος αυτού, αφού ο κανονισμός 3821/85 απαιτεί την τοποθέτηση ψηφιακών ταχογράφων σε όλα τα φορτηγά λεωφορεία που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κανόνων για τις ώρες οδήγησης και τα οποία έχουν ταξινομηθεί μετά την 1η Μαΐου.
Επειδή για ακόμα μια φορά η χώρα μας παραπέμπεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξαιτίας της ολιγωρίας της πολιτείας,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί, μετά την αιτιολογημένη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μη κοινοποίηση των μέτρων μεταφοράς της Οδηγίας 2006/22/ΕΚ στο Εθνικό μας Δίκαιο καθώς και για τη διαδικασία κατά της χώρας μας, για την παραλείψεις του κανονισμού 3821/85 που απαιτεί την τοποθέτηση ψηφιακών ταχογράφων σε όλα τα φορτηγά και τα λεωφορεία που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κανόνων για τις ώρες οδήγησης και τα οποία έχουν ταξινομηθεί μετά την 1η Μαΐου 2006 .

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης