Παραπομπή της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την περιβαλλοντική ευθύνη επιχειρήσεων και πολιτών

Αριθμός πρωτ: 15407
Ημερομηνία κατάθεσης: 24/6/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΧΩΔΕ

ΘΕΜΑ: Παραπομπή της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την περιβαλλοντική ευθύνη επιχειρήσεων και πολιτών.

Νέα παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο της χώρας μας για την μη εναρμόνιση με την κοινοτική οδηγία 2004/35, σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη επιχειρήσεων και μεμονωμένων πολιτών.
Σύμφωνα με το νέο νομοθέτημα, όποιος προκαλεί βλάβη στο περιβάλλον θα πρέπει, παράλληλα με τις όποιες ποινές του επιβληθούν από τα αστικά δικαστήρια να φροντίζει για επανόρθωση της ζημιάς που προκάλεσε και την αποζημίωση όσων επλήγησαν από αυτή.
Επειδή για άλλη μια φορά το Υπουργείο λειτουργεί αποσπασματικά για τα σοβαρά αυτά ζητήματα της προστασίας του περιβάλλοντος, ενώ είχα επισημάνει το πρόβλημα σε προγενέστερη Ερώτησή μου, χωρίς ωστόσο να γίνει τίποτα.
Επειδή όπως διατείνεται το Υπουργείο έχει συστήσει ομάδα εμπειρογνωμόνων που συνέταξαν το σχετικό προεδρικό διάταγμα, ωστόσο δεν το προώθησε μέσα στις απαιτούμενες προθεσμίες,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί μετά τη νέα παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σχετικά με την κοινοτική οδηγία 2004/358 για την περιβαλλοντική ευθύνη των επιχειρήσεων και των μεμονωμένων ατόμων

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης