Παραπομπή της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τη μη ενσωμάτωση της οδηγίας για την αναγνώριση των βουλγαρικών και ρουμανικών τίτλων σπουδών

Αριθμός πρωτ: 906
Ημερομηνία κατάθεσης: 18/10/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Παραπομπή της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τη μη ενσωμάτωση της οδηγίας για την αναγνώριση των βουλγαρικών και ρουμανικών τίτλων σπουδών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε κατά της Ελλάδας τη διαδικασία για παράβαση, γιατί δεν ενσωμάτωσε στο Εθνικό Δίκαιο την κοινοτική οδηγία 2006/100/ΕΚ που αναγνωρίζει τους βουλγαρικούς και ρουμανικούς τίτλους σπουδών.
Επειδή η Κυβέρνηση οφείλει να κάνει σαφή τη θέση της σχετικά με την αναγνώριση ή όχι των βουλγαρικών και ρουμανικών τίτλων σπουδών , προκειμένου να λήξει και η ομηρία χιλιάδων πτυχιούχων.
Επειδή για ακόμα μια φορά η χώρα μας παραπέμπεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επειδή δεν εναρμόνισε στο Εθνικό Δίκαιο την Οδηγία 2006/100/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως όφειλε εξαιτίας της ολιγωρίας της πολιτείας,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί μετά την παραπομπή της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο από την μη εναρμόνιση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2006/100/ΕΚ που αφορά την αναγνώριση των βουλγαρικών και ρουμανικών τίτλων σπουδών και πότε πρόκειται να προχωρήσει στην εναρμόνισή της.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ