Παρατεταμένη κρίση στον Κατασκευαστικό Κλάδο

Αριθμός πρωτ: 7529
Ημερομηνία κατάθεσης: 3/5/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
3) ΠΕΧΩΔΕ

ΘΕΜΑ: Παρατεταμένη κρίση στον Κατασκευαστικό Κλάδο.

Στο πλαίσιο του 63ου Συνεδρίου του Κατασκευαστικού κλάδου, το οποίο πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Ηράκλειο, οι εκπρόσωποι του κλάδου κατέστησαν σαφές ότι η παρατεταμένη κρίση που περνά ο κλάδος, τόσο πανελλαδικά όσο και σε τοπικό επίπεδο, είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων κυβερνητικών επιλογών και δεν έχει να κάνει με τις εκάστοτε συγκυρίες.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων τα δύο τελευταία χρόνια υπάρχει δραστική μείωση τόσο της δημόσιας όσο και της ιδιωτικής κατασκευαστικής δραστηριότητας.
Επειδή σε τοπικό επίπεδο σύμφωνα με τους εκπροσώπους των κατασκευαστών ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της τάξης του 30% των εργοληπτικών επιχειρήσεων που λειτουργούσαν τα προηγούμενα χρόνια έχουν κλείσει, ενώ απειλούνται και οι υπόλοιπες, όχι γιατί δεν υπάρχουν έργα αλλά γιατί η Κυβέρνηση δημιουργεί ένα περιβάλλον με δαιδαλώδης διαδικασίες που οδηγούν με βεβαιότητα στο κλείσιμο των επιχειρήσεων.
Επειδή η κρίση στην οποία έχει περιέλθει ο κατασκευαστικός κλάδος είναι πραγματική και είναι αποτέλεσμα της μείωσης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), η οποία έγινε με το πρόσχημα της μείωσης του δημοσιονομικού ελλείμματος.
Επειδή ο βασικός πυλώνας της Κυβέρνησης για τον κατασκευαστικό κλάδο οι ΣΔΙΤ, καταρρέει στην πράξη, αφού δεν μπορεί να καλύψει βασικά έργα υποδομής, όπως η βελτίωση των επαρχιακών οδικών δικτύων, τα αντιπλημμυρικά έργα, τη διαχείριση απορριμμάτων , τα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης.
Επειδή σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσαν οι εκπρόσωποι των κατασκευαστών, οι επιχειρήσεις της FIEC της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας της βιομηχανίας της κατασκευής απασχολούν σε ποσοστό 93% λιγότερο από 10 άτομα σε ένα απόλυτα υγιές επιχειρηματικό περιβάλλον, τη στιγμή που στη χώρα μας οι μικρές και μεσαίες εργοληπτικές επιχειρήσεις δημοσίων έργων υπονομεύονται τόσο νομοθετικά όσο και επιχειρηματικά

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
1) Εάν προτίθενται να ενισχύσουν το Πρόγραμμα των Δημοσίων Επενδύσεων προκειμένου να πραγματοποιηθούν τα μεγάλα δημόσια έργα τα οποία έχουν τελματώσει και οδηγούν στο κλείσιμο ένα μεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων του κατασκευαστικού κλάδου όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο αλλά στο σύνολο της χώρας.
2) Με ποια μέτρα προτίθενται να προβούν στην ενίσχυση των μικρών και μεγάλων εργοληπτικών επιχειρήσεων δημοσίων έργων.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης