Παραχώρηση κτηρίου για τη στέγαση του καλλιτεχνικού σχολείου

Αριθμός πρωτ: 3386
Ημερομηνία κατάθεσης: 17/12/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Παραχώρηση κτηρίου για τη στέγαση του καλλιτεχνικού σχολείου.

Όπως είναι γνωστό το καλλιτεχνικό σχολείο Ηρακλείου είναι ένα από τα τρία που δημιουργήθηκαν σε ολόκληρη την Ελλάδα προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες των νέων παιδιών και να αξιοποιηθούν υπάρχοντα ταλέντα.
Η στέγαση του σχολείου προβλέφθηκε να γίνει στο εγκαταλελειμμένο κτήριο 304 της πρώην αμερικανικής Βάσης Γουρνών, έγιναν δε και οι σχετικές μελέτες για τη βελτίωση και αξιοποίηση του κτηρίου.
Μέχρι σήμερα όμως δεν έχει παραχωρηθεί το κτήριο από την Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου (ΚΕΔ) προκειμένου να προχωρήσουν οι αναγκαίες εργασίες.
Επειδή εκτός των άλλων προβλημάτων το σημαντικότερο είναι αυτό της στέγασης, αφού τέσσερα χρόνια μετά την ίδρυση του σχολείου τα μαθήματα γίνονται σε προσωρινά παραχωρημένες αίθουσες διάσπαρτες στο χώρο της Βάσης.
Επειδή ο χώρος είναι κατάλληλος αφού σε παραπλήσια κτήρια στεγάζονται και άλλα σχολεία, όπως το Μουσικό σχολείο κ.τ.λ.
Επειδή ο Δήμος Γουβών και η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου καταβάλουν συντονισμένες προσπάθειες για να γίνει η παραχώρηση του συγκεκριμένου κτηρίου αλλά και άλλων χώρων για κοινή χρήση.
Επειδή οι γονείς, σε συνδυασμό και με όσα αναφέρονται στην 3204/12-12-07 Ερώτησή μου, έχουν αγανακτήσει και σε πρόσφατη γενική τους συνέλευση ομόφωνα αποφάσισαν να κλιμακώσουν τους αγώνες τους μέχρι να γίνει δεκτό το πρόσφατο υπόμνημα τους προς την ΚΕΔ και να αποκτήσει το σχολείο μόνιμη στέγη,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να παραχωρήσει το συγκεκριμένο κτήριο 304 για τη στέγαση του Καλλιτεχνικού σχολείου Ηρακλείου και να επιβάλει στην ΚΕΔ να λάβει υπ’ όψη της τα αιτήματα των φορέων και τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής, που υπέστησαν τα προηγούμενα χρόνια τις συνέπειες της δημιουργίας της Βάσης, με την αναγκαστική απαλλοτρίωση των περιουσιών τους, αλλά και τη λειτουργία της.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης