Παραχώρηση κτιρίου ή οικοπέδου από την ΚΕΔ στην 7η ΥΠΕ Κρήτης

Αριθμός πρωτ: 7879
Ημερομηνία κατάθεσης: 15/12/2010

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Θέμα: Παραχώρηση κτιρίου ή οικοπέδου από την ΚΕΔ στην 7η ΥΠΕ Κρήτης.

Ως γνωστόν, η πρώην αμερικανική βάση Γουρνών διαθέτει κατάλληλες αλλά εγκαταλελειμμένες εγκαταστάσεις και οικόπεδα που θα μπορούσαν να καλύψουν πολλαπλές ανάγκες της ευρύτερης περιοχής.
Η περιοχή της Βόρειας παραλίας του Νομού Ηρακλείου δέχεται το 80% της τουριστικής κίνησης του Νομού Ηρακλείου και το 20% της χώρας και ο πληθυσμός την τουριστική περίοδο αυξάνει με γεωμετρική πρόοδο.
Ολόκληρη αυτή η τουριστική περιοχή δεν διαθέτει ούτε ένα πολυδύναμο ιατρείο για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες που δημιουργούνται την τουριστική περίοδο και τις οποίες παλαιότερα, όταν λειτουργούσε, κάλυπτε το Νοσοκομείο της Αμερικάνικης Βάσης Γουρνών.
Η 7η Έβδομη υγειονομική περιφέρεια Κρήτης έχει στην διάθεση της κονδύλια και μελέτες για να επισκευάσει ή να ανεγείρει κατάλληλο κτίριο προκειμένου να καλύψει τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες.
Τα σχετικά αιτήματα έχουν υποβληθεί στην Κτηματική Εταιρία Δημοσίου αλλά δεν υπάρχει καμία εξέλιξη εξαιτίας της πιθανής μελλοντικής αξιοποίησης παρόλο που το θέμα επείγει γιατί υπάρχει κίνδυνος απώλειας των κονδυλίων αλλά και αδυναμία κάλυψης των αυξανόμενων αναγκών.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ.Υπουργός
Αν προτίθεται να δώσει εντολή στην ΚΕΔ για την παραχώρηση στην 7η ΥΠΕ Κρήτης του κατάλληλου χώρου προκειμένου να λειτουργήσει πολυδύναμο Ιατρείο σε μια περιοχή που το έχει πολύ ανάγκη.

Ο ερωτών βουλευτής
Μανόλης Σοφ. ΣτρατάκηςΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ