Παραχώρηση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Περίθαλψης σε ιδιώτες

Αριθμός πρωτ: 3266
Ημερομηνία κατάθεσης: 6/8/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟN ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Παραχώρηση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Περίθαλψης σε ιδιώτες.

Την έντονη διαμαρτυρία του εκφράζει το σύνολο του ιατρικού κόσμου, καθώς η Κυβέρνηση εν μέσω θέρους προωθεί Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο στην ουσία παραχωρείται η δημόσια πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας σε επιχειρηματίες.
Σύμφωνα με τα σχέδια που προωθεί η Κυβέρνηση, οι επιχειρηματίες θα μπορούν να ιδρύουν και να λειτουργούν πολυιατρεία, χωρίς μάλιστα να χρειάζεται το 51% του κεφαλαίου να ανήκει στους γιατρούς, όπως τουλάχιστον ίσχυε έως τώρα.
Δείγμα επίσης της παραχώρησης από την Κυβέρνηση στους ιδιώτες της πρωτοβάθμιας φροντίδας είναι το γεγονός ότι θα μπορούν να λειτουργούν περισσότερα από ένα πολυιατρεία στην ίδια γεωγραφική περιοχή.
Επειδή πολύ ιατρικοί σύλλογοι της χώρας μας, μεταξύ των οποίων και ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου εκφράζουν την πλήρη αντίθεσή τους στην τακτική αυτή του Υπουργείου να περάσει η ευθύνη της λειτουργίας των πολυατρείων στους επιχειρηματίες αντί στους γιατρούς.
Επειδή η ευθύνη της Κυβέρνησης είναι τεράστια απέναντι στους πολίτες αφού όχι μόνο προβαίνει στην παραχώρηση ενός δημόσιου αγαθού, όπως είναι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας σε ιδιώτες αλλά και γιατί δεν υλοποίησε τις δεσμεύσεις της για λειτουργία ιατρείων αστικού τύπου και συστηματικά απαξίωσε την πρωτοβάθμια φροντίδα με συγκεκριμένο σκοπό, όπως αποδεικνύεται από το αποτέλεσμα,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:

Εάν προτίθεται να προβεί στην υλοποιήση των δεσμεύσεων της Κυβέρνησης για ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και την λειτουργία ιατρείων αστικού τύπου και να μην προβεί στην παραχώρηση της πρωτοβάθμιας υγείας στους ιδιώτες με το προωθούμενο Προεδρικό Διάταγμα.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης