Παρεμβάσεις για αποφυγή θεομηνιών στο Δήμο Βιάννου

Αριθμός πρωτ: 11309
Ημερομηνία κατάθεσης: 10/12/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
2) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Θέμα: Παρεμβάσεις για αποφυγή θεομηνιών στο Δήμο Βιάννου.

Ο Δήμος Βιάννου με έγγραφο του προς τον Υπουργό Αγροτικής και Τροφίμων επισημαίνει τις μελέτες που πρέπει να γίνουν προκειμένου να μελετηθούν προβλήματα που συμβάλλουν στις αρνητικές επιπτώσεις των θεομηνιών.
Συγκεκριμένα τονίζεται ότι απαιτούνται τρεις μελέτες που αφορούν, α) την οριοθέτηση των ρεμάτων β) την ορεινή υδρονομία και κατασκευή φραγμάτων ανασχέσεως και λιμενοδεξαμενών και γ) την διευθέτηση των ομβριών υδάτων από υφιστάμενα και νέα θερμοκήπια.
Επιπλέον τονίζεται ότι για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων κρίνεται εντελώς αναγκαία η κατασκευή των φραγμάτων Αμιρών και Καλαμίου,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ

Οι κ.κ.Υπουργοί:
Αν προτίθενται να χρηματοδοτήσουν τις απαιτούμενες μελέτες και αν προτίθενται να εντάξουν την κατασκευή των φραγμάτων Αμιρών και Καλαμίου στο Ε.Σ.Π.Α.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης